Директор – Бут Володимир Анатолійович

Кабінет: 8а – 310

Тел.: 497-52-84, 406-74-04

Е-mail: iiot2@nau.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/iiot.nau

Офіційний сайт Інституту http://iiot.nau.edu.ua

 

в.о. Заступника директора – Одинецька Наталія Петрівна

Кабінет: 8а – 306

Тел.: 406-77-49

Е-mail: nataliia.odynetska@nau.edu.ua

 

Інститут інноваційних освітніх технологій (далі – Інститут) базового закладу вищої освіти Національного авіаційного університету (далі – Університет) є структурним підрозділом університету.

Інститут створено наказом ректора № 504/од від 30.10.2018 р. «Про створення структурних підрозділів». 

Інститут також здійснює адміністрування електронних навчальних ресурсів Університету на базі сервісів Google: G.Suite, Google Classroom, Google Meet, Google Forms тощо.

 

 До складу Інституту входить:

– Центр дистанційної освіти
тел.: (044) 406-30-30
e-mail: anastasiia.horozhankina@npp.nau.edu.ua;

– Лабораторія електронних засобів дистанційного навчання;

– Навчально-методичний відділ (Сектор організації заочного навчання, Сектор організації
дистанційного навчання);

– Відділ маркетингу.