Інститут інноваційних освітніх технологій забезпечує та реалізує: здійснення профільного і спеціалізованого навчання, фундаментальної підготовки учнівської молоді, студентів до вступу до закладів вищої освіти громадян України та для подальшого якісного навчання в ньому; підготовку абітурієнтів до загальнонаціонального ЗНО відповідно до технологій УЦОЯО на підготовчому відділені громадян України; організацію навчання поглибленого вивчення ряду навчальних дисциплін та спецкурсів для учнівської молоді та студентів; професійну орієнтацію та допрофесійну підготовку учнівської молоді шляхом реалізації освітніх та профорієнтаційних проектів; пошук, розвиток, залучення на навчання обдарованої учнівської молоді; виконання освітніх, наукових та інших завдань в системі доуніверситетська підготовка та вищої освіти, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певних освітніх ступенях підготовки фахівців; стажування фахівців за індивідуальними програмами; задоволення потреб суспільства зокрема у висококваліфікованих кадрах із урахуванням індивідуальних потреб громадян у особистому та професійному зростанні.

В НАУ ефективно впроваджено заочну форму з використанням технологій дистанційного навчання, що реалізується завдяки сучасних новітніх інформаційних ресурсів, методів, форм, підходів до процесу навчання.

Заочне (дистанційне) навчання в НАУ ‑ це якісна, перспективна вища освіта за сучасними спеціальностями (освітньо-професійними програмами), а також зручна й ефективна форма навчання без відриву від виробництва. Навчальний процес забезпечується профільними кафедрами. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу НАУ.

За напрямом заочне та дистанційне навчання здійснюється професійна підготовка фахівців за спеціальностями (спеціалізаціями) згідно державних стандартів без відриву від основної роботи та місця проживання. Даний напрям має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення. Навчальні заняття тісно пов’язані з реальними умовами роботи майбутніх фахівців.

Підготовче відділення громадян України здійснює освітню діяльність, пов’язану з підготовкою до вступу до закладів вищої освіти України та загальнодержавного ЗНО для учнів та студентів на підготовчих курсах з дисциплін: українська мова та література, математика, історія України, англійська мова, географія, фізика, хімія, біологія, основи журналістики, рисунок та композиція, основи програмування, право.

Кафедра базових і спеціальних дисциплін забезпечує викладання навчальних дисциплін на підготовчому відділені ІІОТ; здійснює навчальний процес відповідно до чинних нормативних документів, робочих навчальних програм, затверджених та адаптованих відповідно до вимог державних стандартів базової, повної загальної середньої та вищої освіти відповідно до технологій УЦОЯО.