Аерокосмічний факультет (Спеціальності: 134, 141, 142, 151, 272)

Юридичний факультет (Спеціальність: 081)

Факультет транспорту, менеджменту і логістики (Спеціальності: 073, 275)

Факультет міжнародних відносин (Спеціальності: 061, 186, 242, 291)

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій (Спеціальності: 029, 035, 052, 053, 231)

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій (Спеціальності: 101, 161, 162, 163, 193, 263)

Факультет кібербезпеки, комп`ютерної та програмної інженерії (Спеціальності: 113, 121, 122, 123, 125, 126)

Факультет економіки та бізнес-адміністрування (Спеціальності: 051, 072, 075, 076)

Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій (Спеціальності: 151, 153, 171, 172, 173, 272)

Факультет архітектури, будівництва та дизайну (Спеціальності: 022, 191, 192)

Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій (Спеціальності: 035, 072, 073, 075, 121, 122, 123, 125, 134, 141, 172, 231, 242)

Аерокосмічний факультет (Спеціальності: 141, 142, 151, 272)

Факультет архітектури, будівництва та дизайну (Спеціальності: 022, 191, 192)

Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій (Спеціальності: 151, 153, 171, 172, 173, 272)

Факультет економіки та бізнес-адміністрування (Спеціальності: 051, 071, 072, 075, 076)

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій (Спеціальності: 101, 161, 162, 163, 193, 263)

Факультет кібербезпеки, комп`ютерної та програмної інженерії (Спеціальності: 113, 121, 122, 123, 125, 126)

Факультет кібербезпеки, комп`ютерної та програмної інженерії (Спеціальності: 121, 123, 125)

Факультет кібербезпеки, комп`ютерної та програмної інженерії (Спеціальність: 121)

Факультет кібербезпеки, комп`ютерної та програмної інженерії (Спеціальність: 122)

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій (Спеціальності: 029, 035, 052, 053, 054, 231)

Факультет міжнародних відносин (Спеціальності: 061, 186, 242, 291, 292, 293)

Факультет транспорту, менеджменту і логістики (Спеціальності: 073, 275)

Юридичний факультет (Спеціальності: 081, 262)

Навчально-науковий інститут неперервної освіти_(денна) (Спеціальність: 281)

Навчально-науковий інститут неперервної освіти_(заочна) (Спеціальність: 281)

Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій (заочна) (Спеціальності: 022, 035, 053, 061, 072, 073, 075, 076, 081, 121, 125, 231)

Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій (заочна) (Спеціальності: 029, 035, 051, 053, 061, 072, 073, 076, 081, 121, 122, 125, 141, 162, 193, 242, 272, 275, 292, 293)

272 Авіаційний транспорт, 275 Транспортні технології

123 Комп’ютерна інженерія, 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 272 Авіаційний транспорт

123 Комп’ютерна інженерія, 272 Авіаційний транспорт, 293 Міжнародне право

121 Інженерія програмного забезпечення, 171 Електроніка, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 272 Авіаційний транспорт

073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 123 Комп’ютерна інженерія, 125 Кібербезпека, 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, 161 Хімічні технології та інженерія, 173 Авіоніка, 272 Авіаційний транспорт, 275 Транспортні технології

051 Економіка, 101 Екологія, 121 Інженерія програмного забезпечення, 123 Комп’ютерна інженерія, 125 Кібербезпека, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 272 Авіаційний транспорт, 275 Транспортні технології

123 Комп’ютерна інженерія, 171 Електроніка, 272 Авіаційний транспорт, 275 Транспортні технології