Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування
на навчання у 2021 році


Для вступу на основі ОКР «Молодшого спеціаліста», ОПС «Фахового молодшого бакалавра», ОС «Молодшого бакалавра» за державним або регіональним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів прийом заяв та документів за денною та заочною формами навчання

Слідкуйте за нами: