Цьогоріч для вступу до магістратури на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» потрібно буде складати ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року.

Для вступу на спеціальність 061 «Журналістика» потрібно буде складати ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року, або ЄВІ 2023 року та фаховий іспит для вступників, які здобули вищу освіту ступеня бакалавра зі спеціальності 061 «Журналістика» в тому самому закладі вищої освіти.

Для вступу на інші спеціальності потрібно буде складати ЄВІ 2023 року та фаховий іспит у закладі вищої освіти.

Для конкурсного відбору осіб на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб зі спеціальностей, які визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, відповідно до Правил прийому можуть використовуватись тільки результати фахового іспиту та розгляду мотиваційних листів.

Під час вступу для здобуття вищої освіти виключно на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які передбачають складання ЄВІ та/або ЄФВВ (крім спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»), вступники на основі НРК7 можуть за їх вибором або подати результат(-и) ЄВІ та/або ЄФВВ, або скласти відповідну(-ий, -і) співбесіду та/або фаховий іспит.

Приймальна комісія пропонує алгоритм вступу до магістратури НАУ у 2023 році:

    Крок 1. Реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ, співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ здійснюється у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки (МОН) України.

Основна і додаткова сесії ЄВІ та ЄФВВ проводяться у терміни, встановлені МОН, за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти.

Вступники можуть вступати на магістра за іншою спеціальністю, ніж закінчив бакалавра. Перелік спеціальностей НАУУ разі виникнення труднощів з визначенням спеціальності яка підходить саме Вам, пропонуємо пройти профорієнтаційний тест.

    Крок 2. Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників на навчання для здобуття вищої освіти, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня 2023 року.

    Крок 3. Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ проводяться з 17 по 28 липня (включно). Графіки проведення та програми фахових іспитів будуть розміщені за покликанням.

    Крок 4. Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі з 31 липня до 18:00 21 серпня 2023 року.

    Крок 5. Фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осіб, проводиться з 31 липня до 18:00 14 серпня 2023 року.

    Крок 6. Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням (повідомлення буде розміщено в електронному кабінеті вступника та на офіційному сайті Приймальної комісії НАУ) здійснюються до 26 серпня 2023 року

    Крок 7. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 29 серпня 2023 року.

Зарахування вступників на навчання за державним або регіональним замовленням проводиться 31 серпня 2023 року.

    Крок 8. Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється з 30 серпня 2023 року.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 08 вересня 2023 року.

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 30 вересня 2023 року.

    Крок 9. Після публікації наказу про зарахування, Ви – студент НАУ. Вітаємо!

Слідкуйте за нами: