Освітньо-професійна програма:

Організація військових перевезень і управління на повітряному транспорті

Освітньо-професійна програма:

Організація перевезень та управління на транспорті (повітряному)

Служба військових сполучень – спеціальна служба Збройних Сил України, що складається з органу управління та установ військових сполучень, які є представниками Збройних Сил України на транспорті загального користування та уповноважені вирішувати з органами управління транспорту всі питання, що стосуються організації, забезпечення та виконання військових перевезень у мирний час та особливий період.

Завдання служби: 

 • планування, контроль та управління військовими перевезеннями на авіаційному, залізничному, морському та річковому транспорті;
 • своєчасне перевезення особового складу, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів до пунктів призначення; 
 • підготовка рухомого складу (транспортних засобів) та шляхів сполучень до виконання військових перевезень в інтересах ЗСУ;
 • проведення контрольно-ревізійної роботи щодо законності витрачання бюджетних коштів на транспорті.

За час навчання студенти та курсанти вивчають дисципліни, які надають сучасні знання та вміння щодо щодо процесів підготовки та здійснення перевезень особового складу та військових вантажів повітряним транспортом.

Студенти та курсанти отримують теоретичні знання та набувають практичних навичок з планування та управління військовими перевезеннями особового складу, вантажів та військової техніки, здійснення підготовки військ і транспорту до виконання військових перевезень в умовах мирного часу та в особливий період для Збройних Сил України.

Навчальний процес на кафедрі забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний склад – доктори та кандидати наук, професори, доценти. Кафедра мають потужну інформаційно-методичну та навчально-матеріальну базу.

 • Історія та культура України
 • Українська мова
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка*
 • Хімія
 • Фізіка
 • Вища математика
 • Комп’ютерна техніка та програмування
 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Загальний курс транспорту
 • Технічна механіка
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Системний аналіз
 • Основи теорії транспортних процесів
 • Дослідження операцій на транспорті
 • Інформаційні системи і технології
 • Логістика
 • Введення в спеціальність
 • Транспортні засоби
 • Основи економіки транспорту
 • Митні операції
 • Вантажні перевезення
 • Пасажирські перевезення
 • Авіаційні пасажирські перевезення
 • Авіаційні вантажні перевезення
 • Взаємодія видів транспорту
 • Технології взаємодії в авіатранспортній системі
 • Техніко-економічні дослідження розвитку транспорту
 • Обслуговування повітряних суден в аеропортах
 • Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів
 • Управління повсякденною діяльністю підрозділів
 • Військова топографія
 • Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування
 • Стрілецька зброя та вогнева підготовка
 • Загальна тактика
 • Основи військового управління
 • Морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил України
 • Військова педагогіка та психологія
 • Інженерна підготовка
 • Організація військового зв’язку
 • Бойова система виживання воїнів
 • Автомобільна техніка
 • Історія війн та воєнного мистецтва
 • Військові сполучення
 •  Військові сполучення на повітряному транспорті
 • Основи спеціальної підготовки транспорту
 • Іноземна мова (військово-спеціальна мовна підготовка)
 • Правознавство (у тому числі основи військового законодавства та міжнародне гуманітарне право)
 • Правознавство
 • Основи військового законодавства та міжнародне гуманітарне право
 • Організація авіаційних перевезень
 • Управління на авіаційному транспорті
 • Спеціалізовані транспортні та навантажувально-розвантажувальні засоби
 • Організація та обслуговування повітряного руху
 • Авіаційна безпека (поглибленний курс)
 • Авіаційний транспорт і екологія
 • Методи наукових досліджень
 • Основи обробки цифрових просторових даних
 • Проектний аналіз
 • Технології авіаційних перевезень
 • Мультимодальні перевезення
 • Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка*
 • Морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил України
 • Безпека військової діяльності
 • Організація службової діяльності в лінійних органах військових сполучень
 • Економіка транспорту
 • Транспортно-експедиторська діяльність
 • Інженерне забезпечення авіаційних перевезень

Базова підготовка студентів та курсантів здійснюється на цивільних кафедрах Національного авіаційного університету, а вивчення військових та військово-спеціальних дисциплін організовано безпосередньо на кафедрі військової підготовки.

Навчання проводиться в спеціалізованих аудиторіях:

ауд. 208 (автополігону) – клас організації військових перевезень;

ауд. 213 (автополігону) – клас спеціальної підготовки повітряного транспорту.

Первинна військово-професійна підготовка проводиться після першого курсу навчання на базі військових частин Збройних Сил України.

Виробнича практика проводиться після третього курсу на базі авіаційних транспортних бригад Повітряних Сил Збройних Сил України.

Експлуатаційна практика проводиться після четвертого курсу на базі комендатур військових сполучень.

Військове стажування проводиться після п’ятого курсу на базі комендатур військових сполучень.

Випускники за даною спеціальністю забезпечуються місцями служби в Збройних Силах України на посадах помічника військового коменданта комендатури військових сполучень, старшого помічника військового коменданта, заступника та військового коменданта комендатури військових сполучень, які розташовані в таких містах як Київ, Бориспіль, Львів, Одеса, Миколаїв, Дніпропетровськ та інші.

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна

Наші випускники працюють на підприємствах, установах та організаціях:

 • Центральне управління військових сполучень Командування Сил логістики Збройних Сил України;
 • управління військових сполучень на Південно-західній залізниці;
 • управління військових сполучень на Одеській залізниці;
 • комендатура військових сполучень аеропорту “Бориспіль”;
 • комендатура військових сполучень залізничної дільниці, станції та аеропорту “Київ”;
 • комендатура військових сполучень залізничної дільниці, станції та аеропорту “Одеса”;
 • комендатура військових сполучень залізничної дільниці, станції та аеропорту “Львів”;
 • комендатура військових сполучень залізничної дільниці, станції та аеропорту “Миколаїв”.

Телефони: +38 (044) 451 48 74, +38 067 299 76 38, 

E-mail: kvp.nau@gmail.com

Адреса: 03048, м. Київ, вулиця Медова, 1.