Освітньо-професійна програма:

Забезпечення військ (сил) матеріально-технічними засобами служби пального

Освітньо-професійна програма:

Забезпечення військ (сил) матеріально-технічними засобами служби пального

Служба пального призначена для  реалізації у Збройних Силах України державної, військово-технічної політики з питань забезпечення військ (сил) пально-мастильними матеріалами та технічними засобами служби, розвитку системи всебічного забезпечення з метою підтримання військ у стані високої бойової та мобілізаційної готовності, безперебійного та якісного забезпечення Збройних Сил пально-мастильними матеріалами та технічними засобами служби, організації приймання, зберігання та видачі матеріальних засобів служби.

Завдання служби:

 • забезпечення військових частин, суден, військових навчальних закладів, установ та організацій пальним і технічними засобами;
 • забезпечення контролю за якістю і належним застосуванням пального в межах компетенції служби пального;
 • організація спеціальної підготовки офіцерів і молодших спеціалістів служби пального.

За час навчання студенти та курсанти вивчають дисципліни, які надають сучасні знання та вміння щодо процесів контролю якості, зберігання, транспортування, перекачки, заправки пальним озброєння та військової техніки.

Студенти та курсанти отримують теоретичні знання та набувають практичних навичок з експлуатації складів пального, забезпечення і організації контролю якості пального у військових частинах ЗС України.

Навчальний процес на кафедрі забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний склад – доктори та кандидати наук, професори, доценти. Кафедра має потужну інформаційно-методичну та навчально-матеріальну базу.

 • Історія та культура України
 • Українська мова 
 • Філософія 
 • Іноземна мова 
 • Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка
 • Вища математика
 • Фізика
 • Електротехніка і електроніка
 • Основи прикладних інженерних технологій
 • Вступ до спеціальності
 • Людський чинник
 • Нарисна геометрія та інженерна графіка
 • Хімія
 • Теоретична механіка
 • Опір матеріалів
 • Метрологія і стандартизація
 • Аерогідрогазодинаміка 
 • Матеріалознавство
 • Конструкція функціональних систем повітряних суден
 • Гідравліка та гідропневмопристрої авіаційної техніки
 • Теорія машин і механізмів
 • Деталі машин
 • Термодинаміка і теплопередача
 • Експлуатаційні матеріали для авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів
 • Функціонування аеропортів та аеропортові технології
 • Теорія теплових двигунів
 • Теорія та розрахунки автомобільної техніки
 • Авіаційна безпека 
 • Техніка будівництва аеропортів та аеродромів
 • Аеродромна техніка 
 • Хіммотологія і організація контролю якості пального в Збройних Силах України
 • Технічні засоби транспортування та заправки пальним Збройних Сил України
 • Хіммотологічна надійність систем бойової і транспортної техніки
 • Військові склади пального
 • Польові магістральні трубопроводи Збройних Сил України
 • Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування
 • Стрілецька зброя та вогнева підготовка
 • Військова топографія
 • Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів (у т.ч. екологія)
 • Іноземна мова (військово-спеціальна мовна підготовка)
 • Правознавство
 • Організація військового зв’язку
 • Історія війн та воєнного мистецтва
 • Загальна тактика
 • Управління повсякденною діяльністю підрозділів
 • Основи військового управління
 • Морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил України
 • Автомобільна техніка
 • Бойова система виживання воїнів
 • Військова педагогіка та психологія
 • Інженерна підготовка
 • Ділова іноземна мова 
 • Економіка авіаційного транспорту
 • Основи наукових досліджень
 • Безпека наземного обслуговування повітряних суден
 • Інтелектуальна власність
 • Технологічне проектування підрозділів аеропорту
 • Математичне моделювання конструктивних елементів та систем авіаційної наземної техніки
 • Експлуатація авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів
 • Безпека військової діяльності
 • Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка*
 • Забезпечення військ пальним
 • Військовий тил
 • Проектування технологічного обладнання об’єктів служби пального Збройних Сил України

Базова підготовка студентів та курсантів здійснюється на цивільних кафедрах Національного авіаційного університету, а вивчення військових та військово-спеціальних дисциплін організовано безпосередньо на кафедрі військової підготовки.

Спеціалізована аудиторія АП-201 Клас технічних засобів служби пального (обладнаний інтерактивними засобами навчання, макетами технічних засобів служби пального).

Спеціалізована аудиторія АП-202 Клас військових складів пального(обладнаний інтерактивними засобами навчання) .

Спеціалізована аудиторія АП-212 Клас забезпечення військ пальним та військового тилу (обладнаний інтерактивними засобами навчання).

Науково-дослідна лабораторія ракетного палива і пального АП-116 (обладнана приладами для визначення контролю якості пального, акредитована за ДСТУ 17025)

Учбовий аеродромний склад пального (відстійна та витратна група резервуарів, майданчик видачі пального в паливозаправники, навіс для зберігання засобів перекачки, 30 робочих місць)

Первинна військово-професійна підготовка (проходить у військових частинах)

Лабораторна практика (проходить у НДЛ РПП, студенти виконують практичні роботи з випробування пально-мастильних матеріалів і спеціальних рідин)

Технологічна практика (студенти проходять практику у частинах Повітряних Сил ЗС України на посаді інженер з контролю якості пального)

Експлуатаційна практика (студенти проходять практику в центрах забезпечення пальним на посадах офіцер відділу зберігання пального (технічних засобів))

Науково-дослідна практика (проходить в наукових (науково-дослідних) організаціях і установах України)

Військове стажування (курсанти проходять військове стажування у частинах Повітряних Сил ЗС України на посаді начальника служби пального)

Випускник може призначатися:

Після закінчення першого (бакалаврського) рівня (6 рівня НРК) випускники на посади офіцерського складу не призначаються.

Після закінчення навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти (7 рівні НРК) випускники призначаються:

 • начальник складу авіаційного пального; 
 • начальник відділення контролю якості пального (пересувного); 
 • начальник відділу (відділення) зберігання пального та інших матеріально-технічних засобів служби пального; 
 • помічник начальника служби пально-мастильних матеріалів військової частини (бригади, полку); 
 • помічник начальника служби – інженер з контролю якості пального авіаційної бригади; 
 • начальник служби пально-мастильних матеріалів військової частини (бригади, полку, окремого батальйону та дивізіону);
 • начальник служби пального авіаційної комендатури

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна

Наші випускники працюють на підприємствах, установах та організаціях: ЦУЗ ПММ

Телефони: +38 (044) 451 48 74, +38 067 299 76 38, 

E-mail: kvp.nau@gmail.com

Адреса: 03048, м. Київ, вулиця Медова, 1.