Освітньо-професійні програми:

 • Будівництво та експлуатація аеродромів і захисних споруд
 • Промислове та цивільне будівництво; Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального і загальновійськового призначення

Освітньо-професійні програми:

 • Будівництво та експлуатація аеродромів і захисних споруд
 • Промислове та цивільне будівництво; Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального і загальновійськового призначення

Інженерно-аеродромна служба здійснює інженерно-аеродромне забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України та організується і здійснюється з метою своєчасної підготовки і розвитку аеродромної мережі з урахуванням забезпечення високої бойової готовності та живучості частин і з’єднань, їх розосередженого і прихованого базування та можливості маневру в ході бойових дій.

 

Завдання служби:

 • інженерні вишукування, проектування, будівництво, відновлення й удосконалення аеродромів, підготовка під’їзних шляхів до них;
 • утримання аеродромів у постійній експлуатаційній готовності;
 • проведення інженерних заходів щодо підвищення живучості авіаційних частин на аеродромах і маскування базування авіації;
 • улаштування інженерних загороджень щодо охорони і оборони аеродромів.

 

Квартирно-експлуатаційна служба призначена для реалізації у Збройних Силах України державної, військово-технічної політики з питань квартирно-експлуатаційного забезпечення ЗС України, розвитку системи технічної експлуатації фондів військових містечок з метою підтримання військ у стані високої бойової та мобілізаційної готовності.

 

Завдання служби:

 • будівництво будівель та споруд для ЗСУ;
 • організація технічно правильної експлуатації казарменно-житлового фонду, комунальних споруд і устаткування, квартирного майна військової частини; 
 • керівництво роботами капітального будівництва та капітального ремонту; 
 • розподіл квартирного майна, матеріалів для поточного, капітального ремонту та будівництва об’єктів військової частини;
 • організація та проведення робіт зі своєчасної підготовки до зими казарменно-житлового фонду та обладнання.

За час  навчання студенти та курсанти вивчають дисципліни, які надають сучасні знання та вміння щодо процесів проектування, створення, експлуатації, зберігання, і реконструкції будівельних об’єктів і систем, будівництва та експлуатації аеродромів і захисних споруд.

Студенти та курсанти отримують теоретичні знання та набувають практичних навичок з промислового та цивільного будівництва; будівництва та експлуатації будинків і споруд спеціального і загальновійськового призначення  та на підприємствах різних галузей.

Навчальний процес на кафедрі забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний склад – доктори та кандидати наук, професори, доценти. Кафедра мають потужну інформаційно-методичну та навчально-матеріальну базу.

Будівництво та експлуатація аеродромів і захисних споруд

 • Історія та культура України Українська мова
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка 
 • Вища математика
 • Фізика
 • Хімія
 • Теоретична механіка
 • Інформатика (загальний курс)
 • Основи системного аналізу
 • Вступ до будівельної справи
 • Технічна механіка рідини і газу
 • Опір матеріалів
 • Будівельна механіка
 • Будівельне матеріалознавство
 • Інженерна графіка
 • Метрологія і стандартизація
 • Інженерна геодезія (загальний курс)
 • Інженерна геологія
 • Планування міст і транспорт
 • Архітектура будівель і споруд
 • Будівельні конструкції
 • Будівельна техніка
 • Технологія будівельного виробництва
 • Організація будівництва
 • Водопостачання і водовідведення
 • Виробнича база будівництва
 • Електротехніка в будівництві
 • Економіка будівництва
 • Теплогазопостачання і вентиляція
 • Військова топографія
 • Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування
 • Стрілецька зброя та вогнева підготовка
 • Загальна тактика
 • Основи військового управління
 • Морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил України
 • Військова педагогіка та психологія
 • Інженерна підготовка
 • Організація військового зв’язку
 • Бойова система виживання воїнів
 • Управління повсякденною діяльністю підрозділів
 • Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів
 • Автомобільна техніка
 • Історія війн та воєнного мистецтва
 • Генеральне планування аеропортів
 • Технологія будівництва доріг та аеродромів
 • Військові дороги та захисні споруди
 • Військовий авіаційний тил
 • Іноземна мова (Військово-спеціальна мовна підготовка)
 • Правознавство (у тому числі основи військового законодавства та міжнародне гуманітарне право)
 • Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів
 • Інженерна геодезія (спецкурс)
 • Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів
 • Вертикальне планування аеродромів
 • Дорожні машини й обладнання
 • Гідравліка, гідрологія, гідрометрія
 • Ґрунтознавство та механіка ґрунтів
 • Основи експлуатації доріг та аеродромів
 • Економіка будівництва та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів

 

Промислове та цивільне будівництво; Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального і загальновійськового призначення

 • Вища математика
 • Фізика
 • Хімія
 • Теоретична механіка
 • Інформатика (загальний курс)
 • Основи системного аналізу
 • Вступ до будівельної справи
 • Технічна механіка рідини і газу
 • Опір матеріалів
 • Будівельна механіка
 • Будівельне матеріалознавство
 • Інженерна графіка
 • Метрологія і стандартизація
 • Інженерна геодезія (загальний курс)
 • Інженерна геологія
 • Планування міст і транспорт
 • Архітектура будівель і споруд
 • Будівельні конструкції
 • Будівельна техніка
 • Технологія будівельного виробництва
 • Організація будівництва
 • Водопостачання і водовідведення
 • Виробнича база будівництва
 • Електротехніка в будівництві
 • Економіка будівництва
 • Теплогазопостачання і вентиляція
 • Військова топографія
 • Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування
 • Стрілецька зброя та вогнева підготовка
 • Загальна тактика
 • Основи військового управління
 • Морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил України
 • Військова педагогіка та психологія
 • Інженерна підготовка
 • Організація військового зв’язку
 • Управління повсякденною діяльністю підрозділів
 • Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів
 • Бойова система виживання воїнів
 • Автомобільна техніка
 • Історія війн та воєнного мистецтва
 • Математичні методи моделювання та оптимізації систем і процесів
 • Основи наукових досліджень
 • Комп’ютерні технології проектування конструкцій будівель та споруд аеропортів
 • Прикладна теорія ризиків
 • Основи та фундаменти (спецкурс)
 • Комп’ютерні технології числового моделювання будівельних конструкцій
 • Безпека військової діяльності
 • Квартирно-експлуатаційне забезпечення військ
 • Фортифікаційні споруди спеціальних об’єктів
 • Проектування сталезалізобетонних конструкцій
 • Основи програмування
 • Проектування будівель
 • Інтегровані технології проектування будівель
 • Реконструкція цивільних та промислових будівель

Базова підготовка студентів та курсантів здійснюється на цивільних кафедрах Національного авіаційного університету, а вивчення військових та військово-спеціальних дисциплін організовано безпосередньо на кафедрі військової підготовки.

 • Будівництво та експлуатація аеродромів і захисних споруд

Спеціалізована аудиторія АП-205 Клас будівництва та експлуатації аеродромів і захисних споруд.

 • Промислове та цивільне будівництво; Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального і загальновійськового призначення.

Спеціалізована аудиторія АП-107 Клас квартирно-експлуатаційного забезпечення.

Спеціалізована аудиторія АП-110 Клас експлуатації військових будівель.

 • Будівництво та експлуатація аеродромів і захисних споруд
 • Промислове та цивільне будівництво; Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального і загальновійськового призначення.

Навчальні практики

Первинна військово-професійна підготовка

Геодезична практика

Виробнича практика

Експлуатаційна практика

Військове стажування

Випускник може призначатися:

Після закінчення першого (бакалаврського) рівня (6 рівня НРК) випускники на посади офіцерського складу не призначаються.

Після закінчення навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти (7 рівні НРК) випускники призначаються:

 • Будівництво та експлуатація аеродромів і захисних споруд

а) первинні посади:

– заступник командира аеродромно-будівельної роти інженерно-аеродромної частини;

– заступник командира інженерно-аеродромної роти інженерно-аеродромної частини;

– командир взводу аеродромно-будівельної роти інженерно-аеродромної частини;

– командир взводу інженерно-аеродромної роти інженерно-аеродромної частини;

– заступник командира аеродромно-експлуатаційної роти авіаційної частини;

– командир взводу аеродромно-експлуатаційної роти авіаційної частини;

– інженер виробничо-технічного відділення інженерно-аеродромної частини;

– начальник інженерно-аеродромної служби авіаційної комендатури.

б) наступні посади без додаткової підготовки у вищих військово-навчальних закладах:

– начальник виробничо-технічного відділення інженерно-аеродромної частини;

– командир інженерно-аеродромної роти інженерно-аеродромної частини;

– командир аеродромно-будівельної роти інженерно-аеродромної частини;

– командир аеродромно-експлуатаційної роти авіаційної частини;

в) подальші посади:

– начальник інженерно-аеродромної служби авіаційної частини;

– головний інженер інженерно-аеродромної частини.

 • Промислове та цивільне будівництво; Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального і загальновійськового призначення.

а) первинні посади:

– головний інженер квартирно-експлуатаційної частини;

– офіцер відділу територіального квартирно-експлуатаційного управління;

– старший офіцер відділу територіального квартирно-експлуатаційного управління;

– начальник квартирно-експлуатаційної служби;

б) наступні посади без додаткової підготовки у вищих військово-навчальних закладах:

– начальник квартирно-експлуатаційних частин;

– начальник відділу територіального квартирно-експлуатаційного управління;

– офіцер відділу головного квартирно-експлуатаційного управління;

– старший офіцер відділу головного квартирно-експлуатаційного управління.

в) подальші посади: 

– начальник відділу головного квартирно-експлуатаційного управління;

– начальник територіального квартирно-експлуатаційного управління;

– начальник головного квартирно-експлуатаційного управління.

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна

Наші випускники працюють на підприємствах, установах та організаціях: 

 

Телефони: +38 (044) 451 48 74, +38 067 299 76 38, 

E-mail: kvp.nau@gmail.com

Адреса: 03048, м. Київ, вулиця Медова, 1.