«Системний аналіз» – це актуальний для України та популярний на світовому ринку праці напрям навчання. На цьому напрямку відбувається підготовка фахівців, здатних розробляти і застосовувати методи і засоби системного аналізу для вирішення складних проблем у різних сферах діяльності. Предметна область спеціальності: теорія керування та прийняття рішень, математичне і комп’ютерне моделювання, математична статистика, аналіз даних, дослідження операцій, оптимізація систем та процесів. На спеціальності опрацьовують методи математичного моделювання, аналізу даних, оптимізації та дослідження операцій, прогнозування, оцінювання ризиків, теорії керування та прийняття рішень, теорії ігор та конфліктів, експертного оцінювання, сталого розвитку Інструменти та обладнання: спеціалізоване програмне забезпечення

Під час начального процесу освоюють здатність використовувати системний аналіз як сучасну міждисциплінарну методологію, що базується на прикладних математичних методах та сучасних інформаційних технологіях і орієнтована на вирішення задач аналізу і синтезу технічних, економічних, соціальних, екологічних та інших складних систем. Здатність формалізувати проблеми, описані природною мовою, у тому числі за допомогою математичних методів, застосовувати загальні підходи до математичного моделювання конкретних процесів. Здатність будувати математично коректні моделі статичних та динамічних процесів і систем із зосередженими та розподіленими параметрами із врахуванням невизначеності зовнішніх та внутрішніх факторів.

 • Введення в спеціальність.Конкурентна розвідка
 • Технології інформаційного менеджменту
 • Технологія менеджменту знань
 • Архітектура та стратегія інформаційних технологій підприємства
 • Інформаційні технології організації бізнесу
 • Технології підтримки прийняття рішень
 • Соціотехніка
 • Психологія екстремальних ситуацій
 • Управління розвитком соціально-технічних систем
 • Управління бізнес-процесами в кризових ситуаціях
 • Системи забезпечення безперервності бізнесу
 • Управління безперервністю бізнесу
 • Теорія ризиків
 • Управління ризиками на підприємстві
 • Оцінка та управління ризиками
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Організація наукових досліджень та робіт
 • Методологія науково-дослідної роботи
 • Управління проектами
 • Методи управління проектами
 • Проектний менеджмент
 • Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів та їх безпека
 • Основи інформаційної безпеки професійної діяльності
 • Безпека консолідованих інформаційних ресурсів

До послуг студентів надаються сучасні навчальні лабораторії та комп’ютерні класи для отримання ґрунтовних знань з   фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності.

У комп’ютерних класах та навчально-науковій лабораторії кафедри, оснащених сучасним технічним обладнанням, на базі новітніх методик майбутні фахівці вивчають  сучасні  методи та засоби захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу та руйнівних програмних впливів, отримують навички з алгоритмізації та програмування мовою С/С++, С#, Java. JavaScript, assembler та іншими.

Кафедра підтримує постійні ділові стосунки з багатьма вітчизняними та закордонними організаціями, що здійснюють підготовку фахівців, проводять наукові дослідження, та реалізацію задач інженерії програмного забезпечення.

Співробітництво з науковою спільнотою в рамках міжнародних наукових проектів, наукових конференцій, продовження навчання за кордоном.

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Магістр (денна) на 2021/2022 н.р. – 23 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2021/2022 н.р. – 19 550 грн./рік

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Колектив кафедри проводить велику роботу по підвищенню конкурентоздатності випускників, тому випускники кафедри підготовлені до професійної діяльності.

Поштова адреса:

Кафедра безпеки інформаційних технологій,
корпус 11, кім. 424,
Національний авіаційний університет,
пр. Любомира Гузара, 1
м. Київ, Україна
03680

Подивитись розташування на карті Києва

Тел./факс: +38(044)406-76-42

E-mail: icaocentre@nau.edu.ua

Довідкова університету:

тел. (044) 406-79-01

Приймальна комісія:

тел.  (044) 497-41-05

тел.  (044) 406-70-13