Перелік спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання в 2019 році до Національного авіаційного університету освітній ступінь «Магістр» (денна/заочна форма навчання)

Галузь знаньСпеціальність / спеціалізаціяОсвітньо-професійна програмаФорма навчання
КодНазваКодНазва
01Освіта/Педагогіка011Освітні, педагогічні наукиІнноваційні педагогічні технології у закладах вищої технічної освітиДенна
Інформаційно-комунікаційні технології в освітіДенна/заочна
Педагогіка вищої школи
02Культура і мистецтво022ДизайнДизайн
03Гуманітарні науки035ФілологіяГерманські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
10Природничі науки101ЕкологіяЕкологія та охорона навколишнього середовища
105Прикладна фізика та наноматеріалиПрикладна фізика
11Математика та статистика113Прикладна математикаПрикладна математикаДенна
13Механічна інженерія134Авіаційна та ракетно-космічна технікаЛітаки і вертольотиДенна/заочна
134Авіаційна та ракетно-космічна технікаОбладнання повітряних суден
14Електрична інженерія141Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕнергетичний менеджментДенна
141Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаСвітлотехніка і джерела світла
141Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектротехнічні системи електроспоживанняДенна/заочна
142Енергетичне машинобудуванняГазотурбінні установки і компресорні станції
15Автоматизація та приладобудування151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАвтоматика та автоматизація на транспорті
151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїКомп’ютеризовані системи управління та автоматика
151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїКомп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
152Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаЯкість стандартизація та сертифікація
152Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаІнформаційні вимірювальні системи
153Мікро- та наносистемна технікаФізична та біомедична електронікаДенна
16Хімічна та біоінженерія161Хімічні технології та інженеріяХімічна технологія високомолекулярних сполукДенна/заочна
161Хімічні технології та інженеріяХімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
161Хімічні технології та інженеріяХімічні технології альтернативних енергоресурсівДенна
162Біотехнології та біоінженеріяЕкологічна біотехнологія та біоенергетикаДенна/заочна
162Біотехнології та біоінженеріяФармацевтична біотехнологія
163Біомедична інженеріяБіомедична інженеріяДенна
17Електроніка та телекомунікації171ЕлектронікаЕлектронні системиДенна/заочна
171ЕлектронікаЕлектронні прилади та пристроїДенна
172Телекомунікації та радіотехнікаАпаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебаченняДенна/заочна
172Телекомунікації та радіотехнікаТелекомунікаційні системи та мережі
172Телекомунікації та радіотехнікаРадіоелектронні пристрої, системи та комплекси
172Телекомунікації та радіотехнікаБіотехнічні та медичні апарати і системи
173АвіонікаКомплекси пілотажно-навігаційного обладнання
173АвіонікаЛогістично-інформаційне забезпечення експлуатації повітряних суденДенна
18Виробництво та технології186Видавництво та поліграфіяТехнології електронних мультимедійних виданьДенна/заочна
19Архітектура та будівництво191Архітектура та містобудуванняДизайн архітектурного середовища
192Будівництво та цивільна інженеріяПромислове і цивільне будівництво
192Будівництво та цивільна інженеріяАвтомобільні дороги і аеродромиДенна
193Геодезія та землеустрійГеоінформаційні системи і технології
193Геодезія та землеустрійЗемлеустрій та кадастрДенна/заочна
23Соціальна робота231Соціальна роботаСоціальна робота
26Цивільна безпека262Правоохоронна діяльністьПравоохоронна діяльністьДенна
263Цивільна безпекаУправління в сфері цивільного захистуДенна/заочна
27Транспорт272Авіаційний транспортТехнічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів
272Авіаційний транспортТехнології робіт та технологічне обладнання аеропортів
272Авіаційний транспортСистеми управління безпекою авіації
272Авіаційний транспортБезпілотні авіаційні комплексиДенна
272Авіаційний транспортОбслуговування повітряного рухуДенна/заочна
272Авіаційний транспортСистеми аеронавігаційного обслуговування
275.04Транспортні технології (на повітряному транспорті)Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)
Організація авіаційних робіт і послуг
Мультимодальний транспорт і логістикаДенна

Строки прийому заяв та документів

Етапи вступної компаніїТерміни
ДеннаЗаочна
І етап
Початок прийому заяв та документів02 липня02 липня
Закінчення прийому документів

до 14.00

02 серпня

до 14.00

02 серпня

Фахові та додаткові фахові вступні випробування (за графіком проведення)

03-10 липня

03-09 серпня

03-10 липня

03-09 серпня

Оприлюднення рейтингових списків осіб вступників

до 14.00

10 серпня

до 16.00

13 серпня

Вибір вступниками місця навчання на місця за державним або регіональним замовленням

до 16.00

14 серпня

до 16.00

15 серпня

Зарахування на навчання на місця за державним або регіональним замовленням

до 16.00

15 серпня

до 16.00

19 серпня

Вибір вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

до 16.00

16 серпня

до 14.00

20 серпня

Зарахування на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

до 16.00

20 серпня

до 16.00

21 серпня

ІІ етап (навчання виключно за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб )
Початок прийому заяв та документів21 серпня21 серпня
Закінчення прийому документів13 вересня13 вересня
Фахові та додаткові фахові вступні випробування (за графіком проведення)

16 вересня –

20 вересня

16 вересня –

20 вересня

Оприлюднення рейтингових списків осіб вступників24 вересня24 вересня
Вибір вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб25 вересня25 вересня
Зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осібНе пізніше 30 вересняНе пізніше 30 вересня

Перелік документів:

 • документ, що посвідчує особу;
 • ідентифікаційний код;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • 4 фотокартки 3×4.

В 2019 році заяви для вступу до магістратури подаються тільки в паперовій формі.

Програми вступних випробувань знаходяться на сайтах випускових кафедр

Адреса: 03680, м. Київ, проспект Космонавта Комарова 1, корпус 8

Тел.: 044-406-70-38, 044-497-41-05, e-mail: pk@nau.edu.ua, сайт: pk.nau.edu.ua

Перелік спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання в 2019 році до Національного авіаційного університету освітній ступінь «Магістр» (денна/заочна форма навчання) на основі єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови

Галузь знаньСпеціальність / спеціалізаціяОсвітньо-професійна програмаФорма навчання
Код НазваКодНазва
02Культура і мистецтво029Інформаційна, бібліотечна та архівна справаДокументознавство та інформаційна діяльністьДенна/заочна
03Гуманітарні науки033ФілософіяФілософія комунікацій
05Соціальні та поведінкові науки053ПсихологіяПсихологіяДенна
053ПсихологіяПрактична психологіяДенна/заочна
053ПсихологіяПсихологія бізнесуЗаочна
053ПсихологіяКонфліктологія та практична медіація
054СоціологіяСоціологіяДенна/заочна
051ЕкономікаЕкономічна кібернетика
051ЕкономікаМіжнародна економіка
051ЕкономікаЕкономіка підприємства
051ЕкономікаЦифрова економіка
051ЕкономікаЕкономічна безпека авіаційного транспорту
06Журналістика061ЖурналістикаЖурналістика
07Управління та адміністрування071Облік і оподаткуванняОблік і аудит
072Фінанси, банківська справа та страхуванняФінанси і кредит
073МенеджментМенеджмент організацій і адміністрування
073МенеджментМенеджмент зовнішньоекономічної діяльності
073МенеджментЛогістика
073МенеджментУправління проектами
073МенеджментАдміністративний менеджмент
073МенеджментУправління інноваційною діяльністю
073МенеджментГлобальна логістика та управління ланцюгами постачання
073МенеджментАдміністрування фінансового моніторингу
073МенеджментУправління закладами освіти
075МаркетингМаркетинг
075МаркетингМіжнародний маркетинг
076Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьПідприємницька діяльність в авіації
076Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьПідприємництво та бізнес-технології
12Інформаційні технології121Інженерія програмного забезпеченняПрограмне забезпечення систем
121Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення
122Комп’ютерні наукиІнформаційні управляючі системи та технології
122Комп’ютерні наукиІнформаційні технології проектуванняДенна
123Комп’ютерна інженеріяКомп’ютерні системи та мережіДенна/заочна
123Комп’ютерна інженеріяСистемне програмування
124Системний аналізКонсолідована інформація
125КібербезпекаСистеми технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
125КібербезпекаАдміністративний менеджмент у сфері захисту інформації
125КібербезпекаБезпека інформаційних і комунікаційних систем
24Сфера обслуговування242ТуризмТуризмознавство
28Публічне управління та адміністрування281Публічне управління та адмініструванняМенеджмент в органах публічного управління
281Публічне управління та адмініструванняСуспільне врядування, регіональний розвиток та самоврядуванняЗаочна
281Публічне управління та адмініструванняЕкономічний аналіз й прогнозуванняДенна
281Публічне управління та адмініструванняУправління та адміністрування в авіаційній галузіЗаочна
29Міжнародні відносини291Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студіїМіжнародна інформаціяДенна
291Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студіїЗовнішня політика і дипломатія
292Міжнародні економічні відносиниМіжнародні економічні відносини
292Міжнародні економічні відносиниМіжнародний бізнес
292Міжнародні економічні відносиниМіжнародне регулювання економічних відносин

Строки прийому заяв та документів

Етапи вступної компаніїТерміни
Початок реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови13 травня
Закінчення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови18.00 годині 03 червня
Складання додаткових фахових вступних випробувань (за розкладом кафедр)13 травня – 31 травня
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі ЄВІ10 липня – 23 липня
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів17 червня – 25 червня
Основна сесія єдиного вступного іспиту02 липня
Фахові вступні випробування та додаткові фахові вступні випробування для вступників з інших спеціальностей (за розкладом кафедр)

05 липня – 10 липня

23 липня – 26 липня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленнямНе пізніше 5 серпня
Виконання вимог Правил прийому для  зарахуваннядо  18.00  10 серпня
Зарахування на навчання за державним замовленнямдо 12.00 11 серпня
Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 16 серпня
ІІ етап (навчання виключно за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб)
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі ЄВІ, або вступного іспиту з іноземної мови (на основі ступеня магістра/ОКР спеціаліста)02 вересня – 13 вересня
Фахові вступні випробування та додаткові фахові вступні випробування для вступників з інших спеціальностей (за розкладом кафедр)

16 вересня – 20 вересня

 

Надання рекомендацій для зарахування навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 14.00

23 вересня

Виконання  вимог Правил прийому для  зарахування

до 14.00

26 вересня

Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осібНе пізніше 30 вересня
ІІІ етап (навчання виключно за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб)
Початок реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови07  жовтня
Закінчення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови15 жовтня
Складання додаткових фахових вступних випробувань (за розкладом кафедр)07 жовтня – 11 жовтня
Спеціально організована  сесія єдиного вступного іспиту05 листопада
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі ЄВІ, або вступного іспиту з іноземної мови (на основі ступеня магістра/ОКР спеціаліста)06 листопада – 13 листопада
Фахові вступні випробування та додаткові фахові вступні випробування для вступників з інших спеціальностей (за розкладом кафедр)

11 листопада – 15 листопада

 

Виконання вимог Правил прийому для  зарахуваннядо  14.00  24 листопада
Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 30 листопада

Перелік документів, потрібних для реєстрації на ЗНО:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу (оригінал та копії 1, 2 сторінки + 11 (реєстрація) для паперового паспорту, для ID карти – копія карти та Витяг про реєстрацію);
 • ідентифікаційний код (оригінал та копія);
 • диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) та додаток до нього  — за наявності (оригінал та копії);
 • у разі відсутності диплому – довідка з закладу освіти про орієнтовний термін закінчення та одержання диплому із вказанням шифру напряму підготовки (спеціальності) та назви;
 • 2 кольорові фотографії 3х4.

Перелік документів при вступі:

 • документ, що посвідчує особу;
 • ідентифікаційний код;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • 4 фотокартки 3×4;
 • екзаменаційний листок ЄФВВ/ЄВІ (для визначених спеціальностей);
 • документи, які підтверджують право на участь у конкурсі за вступними іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) за спеціальностями галузей знань за якими передбачено складання ЄВІ (крім спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право») (за наявності).

Адреса: 03680, м. Київ, проспект Космонавта Комарова 1, корпус 8

Тел.: 044-406-70-38, 044-497-41-05, e-mail:pk@nau.edu.ua, сайт: pk.nau.edu.ua

Перелік спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання в 2019 році до Національного авіаційного університету освітній ступінь «Магістр» (денна/заочна форма навчання) на основі єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Форма навчання

Код

Назва

081

ПравоПравознавствоДенна/заочна

081

ПравоПравове забезпечення митної діяльностіДенна

293

Міжнародне правоМіжнародне правоДенна/заочна

Строки прийому заяв та документів

Етапи вступної компаніїТерміни
Початок реєстрації для складання ЄФВВ та ЄВІ13 травня
Закінчення реєстрації для ЄФВВ та ЄВІ18.00 годині 03 червня
Складання додаткових фахових вступних випробувань (за розкладом кафедр)13 травня – 31 травня
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі ЄФВВ та ЄВІ10 липня – 23 липня
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів18 червня – 25 червня
Основна сесія єдиного вступного іспиту02 липня
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування04 липня
Додаткові фахові вступні випробування для вступників з інших спеціальностей, які вступають на основі ЄФВВ та ЄВІ (за розкладом кафедр)

05 липня-10 липня

23 липня-26 липня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленнямне пізніше 5 серпня
Виконання  вимог Правил прийому для  зарахуваннядо  18.00  10 серпня
Зарахування на навчання за державним замовленнямдо 12.00 11 серпня
Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або  юридичних осібне пізніше 13 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовленняне пізніше 15 серпня
ІІ етап (навчання виключно за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб)
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі ЄФВВ / ЄВІ та склали додаткові фахові вступні випробування02 вересня -13 вересня
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленнямдо 14.00 16 вересня
Виконання вимог Правил прийому для  зарахуваннядо 14.00 20 вересня
Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осібНе пізніше 30 вересня

Перелік документів, потрібних для реєстрації на ЗНО:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу (оригінал та копії 1, 2 сторінки + 11 (реєстрація) для паперового паспорту, для ID карти – копія карти та Витяг про реєстрацію);
 • ідентифікаційний код (оригінал та копія);
 • диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) та додаток до нього  — за наявності (оригінал та копії);
 • у разі відсутності диплому – довідка з закладу освіти про орієнтовний термін закінчення та одержання диплому із вказанням шифру напряму підготовки (спеціальності) та назви;
 • 2 кольорові фотографії 3х4.

Перелік документів при вступі:

 • документ, що посвідчує особу;
 • ідентифікаційний код;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • 4 фотокартки 3×4;
 • екзаменаційний листок ЄФВВ/ЄВІ (для визначених спеціальностей);
 • документи, які підтверджують право на участь у конкурсі за вступними іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) за спеціальностями галузей знань за якими передбачено складання ЄВІ (крім спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право») (за наявності).

Адреса: 03680, м. Київ, проспект Космонавта Комарова 1, корпус 8

Тел.: 044-406-70-38, 044-497-41-05, e-mail:pk@nau.edu.ua, сайт: pk.nau.edu.ua