• Копія документа, що посвідчує особу/свідоцтво про народження (3 шт., 5 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку);
 • Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (в кого пластиковий паспорт !) (2 шт.); 
 • Копія ідентифікаційного коду (3 шт., 5 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку);
 • Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього (2 шт.);
 • Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • Інформаційна картка (з балами ЗНО);
 • Медична довідка форми О-086 (У-086) (оригінал  + 1 копія);
 • Військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка) – для військовозобов’язаних; посвідчення про приписку до призовної дільниці – для призовників (оригінал  + 1 копія);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності) (оригінал  + 1 копія);
 • кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см (4 шт., 6 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку).
 • Довідка СК для тих категорій осіб, хто проживає в сільській місцевості (за наявновсті) (оригінал  + 1 копія).

Примітка: при подачі копій обов’язкова  наявність оригіналів документів; оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

Етапи вступної компаніїТерміни
ДеннаЗаочна
Початок прийому заяв та документів (крім військових спеціальностей)10 липня10 липня
Проведення медичних оглядів та інших до конкурсних процедур до 09 липнядо 09 липня
Завершення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів та вступників на кафедру військової підготовки

о 18.00

16 липня

о 18.00

16 липня

Завершення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО

о 18.00

22 липня

о 18.00

22 липня

Зарахування на навчання (для підготовки військових фахівців)

Не пізніше 12.00

19 липня

Не пізніше 12.00

19 липня

Проведення творчих конкурсів (додатковий етап)01 липня – 22 липня01 липня – 22 липня
Проведення співбесід

17 липня –

19 липня

17 липня –

19 липня

Проведення вступних іспитів

17 липня –

22 липня

17 липня –

22 липня

Оприлюднення рейтингових списків осіб, які проходили співбесіди

до 12.00

20 липня

до 12.00

20 липня

Визначення з місцем навчання вступників, які проходили співбесіди

до 10.00

22 липня

до 10.00

22 липня

Зарахування вступників, які проходили співбесіди

не пізніше 15.00

22 липня

не пізніше 15.00

22 липня

Оприлюднення рейтингових списків осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів

не пізніше 18.00

26 липня

не пізніше 18.00

26 липня

Вибір вступниками місця навчання на місця за державним або регіональним замовленням

до 18.00

31 липня

до 18.00

31 липня

Зарахування на навчання на місця за державним або регіональним замовленням

не пізніше 12.00

01 серпня

не пізніше 12.00

01 серпня

Зарахування на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб (перший наказ)

не пізніше

30 серпня

не пізніше

30 серпня

Дозарахування на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу

до 16.00

27 вересня

до 16.00

27 вересня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

не пізніше

09 серпня

не пізніше

09 серпня

Після успішного завершення 1-го курсу, Ви маєте можливість вступити на старший (ІІ) курс іншої спеціальності НАУ!

При визначенні 1-го та 2-го пріоритетів заяві, конкурсний бал збільшується на коефіцієнт 1.02 (галузевий коефіцієнт).

Шифр галузі

Галузь знань

Код спец.

Найменування спеціальності

10

Природничі науки

101

Екологія

105

Прикладна фізика та наноматеріали

13

Механічна інженерія

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142

Енергетичне машинобудування

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153

Мікро- та наносистемна техніка

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

163

Біомедична інженерія

17

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

173

Авіоніка

18

Виробництво та технології

186

Видавництво та поліграфія

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

193

Геодезія та землеустрій

26

Цивільна безпека

263

Цивільна безпека

27

Транспорт

272

Авіаційний транспорт

275

Транспортні технології (за видами)

Програми вступних випробувань

Програма вступного випробування з біології

Програма вступного випробування з географії

Програма вступного випробування з іноземної мови

Програма вступного випробування з історії України

Програма вступного випробування з математики

Програма вступного випробування з української мови та літератури

Програма вступного випробування з фізики

Програма вступного випробування з хімії

Програми творчих конкурсів

Програма творчого конкурсу Архітектура та містобудування

Програма творчого конкурсу Правоохоронна діяльність

Програми співбесід

Програма співбесіди з біології

Програма співбесіди з географії

Програма співбесіди з іноземної мови

Програма співбесіди з історії України

Програма співбесіди з математики

Програма співбесіди з української мови та літератури

Програма співбесіди з фізики

Програма співбесіди з хімії

Розпочато реєстрацію на творчий конкурс для вступу на спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» та 262 «Правоохоронна діяльність». Реєстрація проводиться в приміщенні Приймальної комісії, яка знаходиться за адресою: м.Київ, просп. Космонавта Комарова,1, корпус 8.

 

Необхідні документи: 

 • ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду
 • одна фотокартка 3*4

Графік проведення творчого конкурсу для набору на перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» у 2019 році:

№ потокуДатаЧас проведення

Корпус

аудиторія

Сесія
102 липня16.009.402консультація
03-05 липня08.00-12.009.402, 9.4041 сесія
13.00-17.009.402, 9.4042 сесія
205 липня17.009.402консультація
06-08 липня08.00-12.009.402, 9.4041 сесія
13.00-17.009.402, 9.4042 сесія
313 липня15.009.402консультація
14-16 липня08.00-12.009.402, 9.4041 сесія
13.00-17.009.402, 9.4042 сесія

Графік проведення творчого конкурсу для набору на перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» у 2019 році:

№ потокуДатаЧас проведенняАудиторіяСесії
102.07.201911.001.4391 сесія
209.07.201911.001.4391 сесія
316.07.201911.001.4391 сесія
418.07.201911.001.4391 сесія

Розклад роботи відбіркової комісії кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету в 2019 році

 

Перелік спеціальностей та спеціалізацій (освітніх програм) за якими здійснюється набір на навчання на ступінь «Бакалавр» (Денна форма навчання) 2019 рік

 

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2019 році Національний авіаційний університет

 

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти 

 

Список рекомендованих на бюджет ОС “Бакалавр” (на основі ПЗСО)

 

Адреса: 03058, м.Київ, проспект Космонавта Комарова 1, корпус 8.

Телефон: 044 406-70-38, 044 497-41-05, e-mail: pk@nau.edu.ua, сайт: pk.nau.edu.ua

Додаткова інформація: www.facebook.com/nauentrant

Підготовчі курси: тел.: 044 406-72-09, 044 406-74-15, e-mail: nnino2@.nau.edu.ua