Тринадцяті у рейтингу “ТОП-200 Україна”

Університет покращив свої позиції на 6 сходинок у рейтингу кращих ЗВО «ТОП-200 Україна» та посів 13 місце!
 
 Центр міжнародних проектів “Євроосвіта” http://www.euroosvita.net/), в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (http://ireg-observatory.org/en/), починаючи з 2010 року, здійснює дослідження академічних показників діяльності закладів вищої освіти України III, IV рівнів акредитації, що відображається в формуванні щорічних рейтингів, які включають 200 кращих університетів.
 Рейтинг сформовано з 30 індикаторів прямого виміру (анкетні дані, інформація з сайтів ЗВО, дані міжнародних асоціацій університетів, дані про участь ЗВО в міжнародних проектах (Horizon 2020, Erasmus+), інформація про участь ЗВО в міжнародних рейтингах (Webometrics, Scopus, uniRank), дані МОН України, ЄДЕБО, дані Комітету з питань державних премій України і премій ім. Т. Шевченка, участь ЗВО в проектах, що фінансуються NATO в рамках Програми «Наука заради миру і безпеки», участь ЗВО в білатеральних проектах, середній конкурсний бал вступника та інші відкриті дані).
 Експертне оцінювання якості науково-педагогічного потенціалу і якості навчання з сумарною вагою 15% проводилося за такими критеріями: рівень базової, загальноосвітньої підготовки студентів, рівень фахової підготовки, рівень практичного володіння інформаційними технологіями, затребуваність випускників ЗВО ринком праці.
       З повним рейтингом можна ознайомитись за посиланням: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6091