022_Дизайн

029_Інформацiйна_бiблiотечна_та_архiвна_справа

035_Фiлологiя (заочна)

035_Фiлологiя

051_Економiка

052_Полiтологiя

053_Психологiя

071_Облiк_i_оподаткування

061_Журналiстика

072_Фiнанси_банкiвська_справа_та_страхування (заочна)

072_Фiнанси_банкiвська_справа_та_страхування

073_Менеджмент (заочна)

073_Менеджмент

075_Маркетинг (заочна)

075_Маркетинг

076_Пiдприємництво_торгiвля_та_бiржова_дiяльнiсть

081_Право

101_Екологiя_(Екологiя_та_охорона_навколишнього_середовища)

113_Прикладна_математика

121_Інженерiя_програмного_забезпечення

121_Інженерiя_програмного_забезпечення (заочна)

122_Комп’ютернi_науки (заочна)

122_Комп’ютернi_науки

123_Комп’ютерна_iнженерiя (заочна)

123_Комп’ютерна_iнженерiя

125_Кiбербезпека (заочна)

125 Кібербезпека

126_Інформацiйнi_системи_та_технологiї

134_Авiацiйна_та_ракетно-космiчна_технiка

134_Авiацiйна_та_ракетно-космiчна_технiка (заочна)

141_Електроенергетика_електротехнiка_та_електромеханiка

141_Електроенергетика_електротехнiка_та_електромеханiка (заочна)

142_Енергетичне_машинобудування

151_Автоматизацiя_та_комп’ютерно-iнтегрованi_технологiї_(Інформацiйнi_технологiї_та_iнженерiя_комп’ютерно-iнтегрованих_технологiй)

151_Автоматизацiя_та_комп’ютерно-iнтегрованi_технологiї_(Комп’ютерно-iнтегрованi_технологiї_та_системи_керування_на_транспортi)

153_Мiкро_та_наносистемна_технiка

161_Хiмiчнi_технологiї_та_iнженерiя

162_Бiотехнологii_та_бiоiнженерiя

163_Бiомедична_iнженерiя

171_Електронiка

172_Телекомунiкацiї_та_радiотехнiка (заочна)

172 Телекомунікації та радіотехніка

173_Авiонiка

186_Видавництво_та_полiграфiя

191_Архітектура та містобудування

192_Будiвництво_та_цивiльна_iнженерiя

193_Геодезiя_та_землеустрiй

231_Соцiальна_робота (заочна)

231_Соцiальна_робота

242_Туризм

242_Туризм (заочна)

263_Цивiльна_безпека

272_Авiацiйний_транспорт_(Аеронавiгацiя_та_безпiлотнi_авiацiйнi_комплекси)

272_Авiацiйний_транспорт_(Льотна_експлуатацiя_повiтряних_суден)

272_Авiацiйний_транспорт_(Обслуговування_повiтряних_суден)

272_Авiацiйний_транспорт_(Обслуговування_повiтряного_руху)

275 Транспортні технології

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії