011_Освітні, педагогічні науки._Інноваційні педагогічні технології в закладах вищої технічної освіти

011_Освiтнi,_педагогiчнi_науки._Iнформацiйно-комунiкацiйнi_технологiї_в_освiтi_(Денна)

011_Освiтнi,_педагогiчнi_науки._Iнформацiйно-комунiкацiйнi_технологiї_в_освiтi_(Заочна)

011_Освiтнi,_педагогiчнi_науки._Педагогiка_вищої_школи

011_Освiтнi,_педагогiчнi_науки._Педагогiка_вищої_школи_(Заочна)

022 Дизайн

022 Дизайн (ЗАОЧНА)

035_Філологія_Германські мови та література (переклад включно), перша англійська

035 Філологія (ЗАОЧНА)

051_Економiка Економiка_пiдприємства

051_Економiка_Економiчна_безпека_авiацiйного_транспорту

051_Економiка_Економiчна_кiбернетика

051_Економiка_Мiжнародна_економiка

051_Економiка_Цифрова_економiка

053_Психологiя Конфлiктологiя_та_практична_медiацiя_(Заочна)

053_Психологiя Конфлiктологiя_та_практична_медiацiя_(ЗАОЧНА)_(2)

061_Журналiстика

071_Облiк_i_оподаткування_Облiк_i_аудит

072_Фiнанси,_банкiвська_справа_та_страхування_Фiнанси_i_кредит

073_Менеджмент._Адмiнiстративний_менеджмент_(Денна)

073_Менеджмент._Адмiнiстративний_менеджмент_(Денна)_(2)

073_Менеджмент._Адмiнiстративний_менеджмент_(Заочна)

073_Менеджмент._Адмiнiстративний_менеджмент_(Заочна)_(2)

073_Менеджмент._Управлiння_iнновацiйною_дiял_нiстю_(Денна)

073_Менеджмент._Управлiння_iнновацiйною_дiял_нiстю_(Заочна)

073_Менеджмент._Управлiння_закладами_освiти_(Денна)

073_Менеджмент._Управлiння_закладами_освiти_(Заочна)

073_Менеджмент._Управлiння_закладами_освiти_(Заочна)_(2)

073_Менеджмент._Управлiння_проектами_(Денна)

073_Менеджмент._Управлiння_проектами_(Денна)_(2)

073_Менеджмент._Управлiння_проектами_(Заочна)

073_Менеджмент Глобальна_логiстика_та_управлiння_ланцюгами_постачаня

073_Менеджмент_Менеджмент_зовнiшньоекономiчноi_дiяльностi

073_Менеджмент_Менеджмент_органiзацiй_i_адмiнiстрування

073 Менеджмент_Логiстика

075_Маркетинг_Мiжнародний__маркетинг

075_Маркетинг_Маркетинг

076_Пiдприємництво,_торгiвля_та_бiржова_дiяльнiсть Пiдприємництво_та_бiзнес-технологiї

101 Екологія та охорона навколишнього середовища

101 Екологія (ЗАОЧНА)

105_Прикладна_фiзика

121_Iнженерiя_програмного_забезпечення Iнженерiя_програмного_забезпечення

121_Iнженерiя_програмного_забезпечення Програмне_забезпечення_систем

122_Комп’ютернi_науки_Iнформацiйнi_технологiї_проектування

122_Комп’ютернi_науки Iнформацiйнi_управляючi_системи_та_технологiї

123_Комп’ютерна_iнженерiя_Комп`ютернi_системи_та_мережi

123_Комп’ютерна_iнженерiя_Системне_програмування

124_Системний_аналiз_Консолiдована_iнформацiя

125_Кiбербезпека Адмiнiстративний_менеджмент_у_сферi_захисту_iнформацiї

125_Кiбербезпека Безпека_iнформацiйних_i_комунiкацiйних_систем

125_Кiбербезпека Системи_технiчного_захисту_iнформацiї,_автоматизацiя_її обробки

134_Авiацiйна_та_ракетно-космiчна_технiка._Лiтаки_та_вертольоти

134_Авiацiйна_та_ракетно-космiчна_технiка._Обладнання_повiтряних_суден

134 Літаки і вертольоти (ЗАОЧНА)

141_Електроенергетика,_електротехнiка_та_електромеханiка Електротехнiчнi_системи_електроспоживання

141_Електроенергетика,_електротехнiка_та_електромеханiка Енергетичний_менеджмент

141_Електроенергетика,_електротехнiка_та_електромеханiка Свiтлотехнiка_та_джерела_свiтла

141 Електротехнічні системи електроспоживання (ЗАОЧНА)

142 Енергетичне машинобудування

142 Газотурбінні установки і компресорні станції (ЗАОЧНА)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_Комп`ютеризовані системи управління та автоматика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

151_Автоматизацiя_та_компютерно-iнтегрованi_технологii._Автоматика_та_автоматизацiя_на_транспортi

151 Комп`ютеризовані системи управління та автоматика (ЗАОЧНА)

151 Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва (ЗАОЧНА)

152_Метрологiя_та_iнформацiйно-вимiрювальна_технiка._Iнформацiйнi_вимiрювальнi_системи

152_Метрологiя_та_iнформацiйно-вимiрювальна_технiка Якiсть,_стандартизацiя_i_сертифiкацiя

152 Якість, стандартизація та сертифікація (ЗАОЧНА)

153_Мікро- та наносистемна техніка_ Фізична та біомедична електроніка

161 Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

161 Хімічні технології високомолекулярних сполук

161 Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

161 Хімічні технології високомолекулярних сполук (ЗАОЧНА)

161 Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів (ЗАОЧНА)

162 Екологічна біотехнологія та біоенергетика

162 Фармацевтична біотехнологія

162 Фармацевтична біотехнологія (ЗАОЧНА)

162 Екологічна біотехнологія та біоенергетика (ЗАОЧНА)

163 Біомедична інженерія

171 Електроніка_Електронні прилади та пристрої

171 Електроніка_Електронні системи

171 Електронні системи (ЗАОЧНА)

172 Телекомунікації та радіотехніка_Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

172 Телекомунікації та радіотехніка_Телекомунікаційні системи та мережі

172_Телекомунікації та радіотехніка_Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

172 Біотехнічні та медичні апарати і системи

172 Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення (ЗАОЧНА)

172 Біотехнічні та медичні апарати і системи (ЗАОЧНА)

172 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси (ЗАОЧНА)

172 Телекомунікаційні системи та мережі (ЗАОЧНА)

173_Авіоніка_ Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання

173_Авіоніка_Логістично-інформаційне забезпечення експлуатації повітряних суден

173 Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання (ЗАОЧНА)

186_Технології електронних мультимедійних видань

186 Технології електронних мультимедійних видань (ЗАОЧНА)

191 Архітектура та містобудування

191 Дизайн архітектурного середовища (ЗАОЧНА)

192 Будівництво та цивільна інженерія АД

192 Будівництво та цивільна інженерія ПЦБ

192 Промислове і цивільне будівництво (ЗАОЧНА)

193 Геоінформаційні системи і технології

193 Землеустрій та кадастр

193 Землеустрій та кадастр (ЗАОЧНА)

231_Соціальна робота

231 Соціальна робота (ЗАОЧНА)

242_Туризмознавство

262 Правоохоронна діяльність

263 Управління в сфері цивільного захисту

263 Управління в сфері цивільного захисту (ЗАОЧНА)

272_Авiацiйний_транспорт Системи_управлiння_безпекою_авiацiї

272_Авiацiйний_транспорт Технiчне_обслуговування_i_ремонт_ПС_i_АД

272_Авiацiйний_транспорт Технологii_робiт_та_техн._обл._аеропортiв

272_Авіаційний транспорт_ Безпілотні авіаційні комплекси

272_Авіаційний транспорт_ Обслуговування повітряного руху

272_Авіаційний транспорт_Системи аеронавігаційного обслуговування

272 Обслуговування повітряного руху (ЗАОЧНА)

272 Системи управління безпекою авіації (ЗАОЧНА)

272 Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів (ЗАОЧНА)

272 Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів (ЗАОЧНА)

275_Транспортні технології_ОПУТ

275_Транспортні технології_ОАРП

275_Транспортні технології_МТЛ

275 Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному) (ЗАОЧНА)

275 Організація авіаційних робіт і послуг (ЗАОЧНА)

281_Публiчне_управлiння_та_адмiнiстрування Менеджмент_в_органаз_публiчного_управлiння_(ЗАОЧНА)

281_Публiчне_управлiння_та_адмiнiстрування Менеджмент_в_органах_публiчного_управлiння_(Денна)

281_Публiчне_управлiння_та_адмiнiстрування Менеджмент_в_органах_публiчного_управлiння_)Заочна)

281_Публiчне_управлiння_та_адмiнiстрування Суспiльне_врядування, регiональний_розвиток_та_самоврядування_(Заочна)

281_Публiчне_управлiння_та_адмiнiстрування Управлiння_та_адмiнiстрування_в авiацiйнiй галузi (ЗАОЧНА)

291_Мiжнародна_iнформацiя

292_Мiжнароднi_економiчнi_вiдносини

292_Мiжнародний_бiзнес

293_Мiжнародне_право