Офіційний сайт АКФ

Історія Аерокосмічного факультету починається з 1933 року.

Факультет має у своєму складі 13 кафедр:

 •  Кафедра авіаційних двигунів (АД),
 •  Кафедра автоматизації та енергоменеджменту (АЕМ),
 •  Кафедра аеродинаміки та безпеки польотів літальних апаратів (АДБПЛА),
 •  Кафедра гідрогазових систем (ГГС),
 •  Кафедра збереження льотної придатності авіаційної техніки (ЗЛПАТ),
 •  Кафедра конструкції літальних апаратів (КЛА),
 •  Кафедра машинознавства (МАШ),
 •  Кафедра механіки (МЕХ),
 •  Кафедра технологій аеропортів (ТА),
 •  Кафедра технологій виробництва та відновлення авіаційної техніки (ТВВАТ),
 •  Кафедра загальної та прикладної фізики (ЗПФ),
 •  Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій, (КЕСТ)
 •  Кафедра інформаційно-вимірювальних систем (ІВС)

а також діють навчально-дослідні інженерно-авіаційні центри, навчальний аеродром, ангар з натуральними зразками літальних апаратів, станція випробування авіаційних двигунів, аеродинамічні випробувальні труби, спеціалізовані класи авіаційної та ракетної техніки.

Факультет має потужну навчально-наукову базу щодо забезпечення підготовки фахівців за спеціальностями „Авіаційна та ракетно-космічна техніка”, „Авіаційний транспорт”, „Прикладна фізика та наноматеріали”, „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, „Енергетичне машинобудування”, „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Для студентів, які мають відповідну мовну підготовку, створені групи, де повний курс навчання проводиться англійською мовою.

Декан факультету – доктор технічних наук, професор Дмитрієв Сергій Олексійович.

Кафедри факультету тісно співпрацюють з промисловими підприємствами, авіаційними компаніями та науковими закладами, де студенти проходять навчання зі спеціальних предметів, виробничі практики, виконують та захищають дипломні проекти. Серед цих підприємств: державне підприємство “АНТОНОВ”, ремонтний завод №410ЦА, авіаційні компанії та аеропорти України, центральне конструкторське бюро “АРМА”, державна холдингова компанія “АРТЕМ”, конструкторське бюро “ЛУЧ”, державна компанія “Укртрансгаз” та інші.

Тел.(044) 406-74-10; факс(044) 497-73-64

E-mail: aki@nau.edu.ua

Офіційний сайт ФККПІ

Декан Факультету – Азаренко Олена Василівна, д.ф.-м.н., професор

НАША АДРЕСА:

            Україна, 03058, Київ, проспект Космонавта Комарова, 1.

            Дирекція: корпус №5, кімн. 206.

            Телефон: (044) 406-70-08 (дирекція).

Офіційний сайт ФЕБІТ

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій створений у 2019 році на базі Інституту Екологічної безпеки створений (2010 р.), який було створено на базі факультету екологічної безпеки (до 2005 р. факультет охорони довкілля) Національного авіаційного університету у зв’язку з нагальною потребою у фахівцях екологічного спрямування з вищою освітою. На факультеті навчається понад 1100 студентів, підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційними ступенями бакалавра і магістра.
 
Декан – д.т.н., професор Бойченко Сергій Валерійович
ауд. 5-202 приймальна, 
тел. +38 (044)406-78-90, тел/факс +38(044)406-77-65
(обідня перерва з 12:00 до 12:48)
 
Заступник декана з навчальної роботи– к.ф.-м.н., доцент Гроза Валентина Анатоліївна
ауд. 5-202 приймальна,тел. +38 (044)406-78-90.
 
Заступник декана з виховної роботи– д.т.н., професор Матвєєва Ірина Валеріївна
ауд. 5-202 приймальна,
 
Заступник декана з профорієнтаційної роботи – к.с.-г.н. Ніколаєв  Кирило Дмитрович
ауд. 5-202 приймальна,
 
Відповідальний за наукову роботу та міжнародну діяльність – к.т.н., доцент  Чубко Лариса Сергіївна ауд. 5-202 приймальна,
 
Факультет має у своєму складі шість кафедр:
 • аерокосмічної геодезії, завідувач – д.ф.-м.н., професор Железняк Олег Олександрович
 • цивільної та промислової безпеки, завідувач – д.т.н., професор Глива Валентин Анатолійович
 • біотехнології, завідувач – д.м.н., професор Гаркава Катерина Григорівна
 • екології, завідувач – д.т.н., професор Фролов Валерій Федорович
 • землеустрою та кадастру, завідувач –д.е.н., доцент Новаковська Ірина Олексіївна
 • хімії і хімічної технології, завідувач – д.х.н.,професор Чумак Віталій Лукич
 
Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій здійснює набір студентів за спеціальностями:
 
у галузі знань 0401 «Природничі науки»:
101 «Екологія», за освітньо-професійними програмами:«Екологія».
 
у галузі знань 0513 «Хімічна технологія та інженерія»
161 «Хімічна технологія», за освітньо-професійними програмами:
 • «Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів»
 • «Хімічна технологія високомолекулярних сполук»
 • «Хімічні технології альтерантивних енергоресурсів»
 
у галузі знань 0514 «Біотехнологія»
162 «Біотехнології та біоінженерія», за освітньо-професійними програмами:
 • «Фармацевтична біотехнологія»
 • «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»
у галузі знань 19 “Архітектура та будівництво”
193 “Геодезія та землеустрій” ,  освітньо-професійними програмами:
 •  “Землеустрій та кадастр”
 • «Геоінформаційні системи і техїнології»
У галузі знань 263 “Цивільна безпека”
    263 “Цивільний захист”

Офіційний сайт ФАБД

Факультет Архітектури, Будівництва та Дизайну (ФАБД) був створений у лютому 2019 року, на базі Інституту аеропортів ( був створений у липні 2010 року на базі Факультету аеропортів (ФАП)) Національного авіаційного університету, на якому відбувалась підготовка фахівців-будівельників з 1968 року.

Міжнародний архітектурний огляд студентських проектів :

 «Архітектурне середовище аеропортів» – 2019

Декан ФАБД – Чемакіна Октябрина Володимирівна.

НАША АДРЕСА: Україна, 03058, Київ, проспект Космонавта Комарова, 1.
Дирекція: корпус № 3, кімн. 220.
Телефон: (044) 406-77-94 (приймальня), 406-68-02, 406-79-76.

Факультет Архітектури, Будівництва та Дизайну здійснює набір студентів:

 • Галузь знань:  19 «Архітектура та будівництво»   
  Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 
  Спеціалізація: «Промислове і цивільне будівництво» «Автомобільні дороги і аеродроми»
  Форма навчання: денна, заочна
 • Галузь знань:  19 «Архітектура та будівництво»
  Спеціальність: 191 «Архітектура та містобудування»
  Спеціалізація: «Дизайн архітектурного середовища»
  Форма навчання – денна
 • Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»
  Спеціальність: 022 «Дизайн»
  Спеціалізація: «Дизайн» 
  Форма навчання – денна

Факультет Архітектури, Будівництва та Дизайну має у своєму складі сім кафедр:

 • Кафедра комп’ютерних технологій будівництва, завідувач – д. т. н., професор Лапенко Олександр Іванович;
 • Кафедра реконструкції аеропортів та автошляхів, завідувач – д.т.н., професор Бєлятинський Андрій Олександрович;
 • Кафедра архітектури, завідувач – д.т.н., професор Дорошенко Юрій Олександрович;
 • Кафедра основ архітектури та дизайну, завідувач – кандидат архітектури, доцент Трошкіна Олена Анатоліївна;
 • Кафедра містобудування, завідувач – к.т.н., с.н.с., Агєєва Галина Миколаївна;
 • Кафедра комп’ютерних технологій дизайну і графіки, в.о. зав.кафедри – к.т.н., професор НАУ Башта Олена Трифонівна;
 • Кафедра дизайну інтер’єру, завідувач – кандидат архітектури,  доцент Олійник Олена Павлівна.

Офіційний сайт ФЕБА

Факультет економіки та бізнес-адміністрування створений згідно наказу ректора від 31.10.2017 року № 509/од. на основі Інституту економіки та менеджменту (був створений у 2003 році), а початок свого функціонування бере у 1972 році (рік створення інженерно-економічного факультету)

Факультет економіки та бізнес-адміністрування готує фахівців, здатних впливати на економічні процеси країни та світу, формувати позитивний імідж українського бізнесу.

Декан факультету –  кандидат економічних наук, доцент Петровська Світлана Володимирівна

До складу факультету входить 8 кафедр:

Кафедра економіки повітряного транспорту, завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор, Арєф`єва Олена Володимірівна

Кафедра маркетингу, завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Смерічевський Сергій Францович

 Кафедра економічної кібернетики, завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Касьянова Наталія Віталіївна

 Кафедра економіки та бізнес-технологійзавідувач кафедри – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Сунцова Олеся Олександрівна

 Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, завідувач кафедри – доктор економічних наук, доцент Ільєнко Оксана Вікторівна

 Кафедра економічної теорії, завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Засанський Володимир Вячеславович

Кафедра логістики,  завідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцентГригорак Марія Юріївна

 Кафедра фінансів, обліку і аудиту, завідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцент Гайдаржийська Ольга Миколаївна

Глибокi та рiзноманiтнi знання, практичнi навички забезпечує студентам висококвалiфiкований колектив викладачiв, у складi якого 17 докторiв наук, професорiв та 71 кандидат наук, доцент. 

03058, Київ-58, пр. Космонавта Комарова 1, 2 корпус.
Тел. (044) 406-76-51

Електронна адресаdiriem@nau.edu.ua

Офіційний сайт ФЛСК

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій (скорочено – ФЛСК) створено на базі реформованого Навчально-наукового гуманітарного інституту (скорочено – НН ГМІ) 01 лютого 2019 року. З часу заснування й до травня 2018 року підрозділ очолював доктор філологічних наук, професор Гудманян Артур Грантович. З травня 2018 року керівником призначено доктора філософських наук, професора Ягодзінського Сергія Миколайовича.

Факультет здійснює підготовку фахівців ОС «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальностями та спеціалізаціями:

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Освітньо-професійна програма – Документознавство та інформаційна діяльність (Б, М)

033 «Філософія»

Освітньо-професійна програма – Філософія комунікацій (М) – набір з 2019 року

035 «Філологія»

Спеціалізація – 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» (Б, М)

052 «Політологія»

Освітньо-професійна програма – Політологія (Б) – набір з 2019 року

053 «Психологія»

Освітньо-професійна програма – Психологія (Б, М)

Освітньо-професійна програма – Практична психологія (Б, М)

Освітньо-професійна програма – Психологія бізнесу (Б, М)

054 «Соціологія»

Освітньо-професійна програма – Соціологія (Б, М)

Освітньо-професійна програма – Соціологічна експертиза соціально-політичних процесів (Б)

231 «Соціальна робота»

Освітньо-професійна програма – Соціальна робота (Б, М)

Докладна інформація про підготовку фахівців, сертифікати ЗНО, профорієнтаційні матеріали, умови вступу і т.п. міститься в розділі «Абітурієнту» офіційного сайту факультету.

Крім підготовки фахівців ОС «Бакалавр» та «Магістр» Факультет здійснює підготовку за освітньо-науковим ступенем PhD за такими спеціальностями:

015 – Професійна освіта

Гарант програми – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології професійної освіти Лузік Ельвіра Василівна (каб. 8.804б)

053 – Психологія

Гарант програми – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри авіаційної психології Помиткіна Любов Віталіївна (каб. 8.1201)

054 – Соціологія

Гарант програми – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та політології Хомерікі Олена Андріївна (каб. 8.709)

 

У складі факультету діє 12 кафедр

Кафедра історії та документознавства
Завідувач – Тюрменко Ірина Іванівна, доктор історичних наук, професор.

Кафедра англійської філології і перекладу
Завідувач – Сидоренко Сергій Іванович, кандидат філологічних наук, доцент.

Кафедра авіаційної психології
Завідувач – Помиткіна Любов Віталіївна, доктор психологічних наук, професор.

Кафедра педагогіки та психології професійної освіти
Завідувач – Лузік Ельвіра Василівна, доктор педагогічних наук, професор.

Кафедра соціології і політології
Завідувач – Хомерікі Олена Андріївна, доктор соціологічних наук, професор.

Кафедра соціальних технологій
Завідувач – Котикова Олена Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор.

Кафедра іноземних мов за фахом
Завідувач – Акмалдінова Олександра Миколаївна, кандидат філологічних наук, професор.

Кафедра іноземної філології
Завідувач – Ковтун Олена Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор.

Кафедра іноземних мов та прикладної лінгвістики
Завідувач – Шостак Оксана Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Кафедра філософії
Завідувач – Дротянко Любов Григорівна, доктор філософських наук, професор.

Кафедра української мови та культури
Завідувач – Бурлакова Ірина Вікторівна, доктор філологічних наук, доцент.

Кафедра фізичної культури та спортивної підготовки
Завідувач – Вржесневський Іван Іванович, кандидат наук з фізичної культури і спорту, доцент

Офіційний сайт ФТМЛ

ФТМЛ здійснює підготовку фахівців для здобуття ступенів вищої освіти:

БАКАЛАВР,  МАГІСТР, ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Розроблені на факультеті освітні програми навчання передбачають вивчення ряду професійних дисциплін протягом усіх років навчання. Студенти опановують різні методики організації, управління та оптимізації процесів, розвивають свій потенціал та інженерну думку. Студенти факультету проходять стажування у провідних компаніях та державних установах авіаційних та інших галузей України.

Підготовка на кафедрах здійснюється українською та англійською мовами. Викладання англійською мовою забезпечується високопрофесійними викладачами з сертифікатами відповідності. Успішні студенти, які навчаються англійською мовою, отримують від провідних викладачів випускових кафедр листи-підтримки та рекомендації для навчання за кордоном.

Декан факультету – Ільєнко Оксана Вікторівна, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.

Факультет транспорту, менеджменту і логістики включає в себе такі кафедри:

–         Кафедра організації авіаційних перевезень

–         Кафедра організації авіаційних робіт та послуг

–         Кафедра мультимодальних перевезень

–         Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

–         Кафедра логістики

–         Кафедра вищої математики

Офіційний сайт ФАЕТ

Навчально-науковий інститут аеронавігації, електроніки та телекомунікацій створено 27 травня 2009 року. Факультет є навчально-науковим підрозділом Національного авіаційного університету, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, проводить науково-дослідну і науково-технічну діяльність у галузі аеронавігації, радіотехніки, телекомунікацій, авіоніки,  електроніки, систем управління, радіоелектронних пристроїв та систем. 

Діяльність Факультету провадиться відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), Європейської організації з безпеки аеронавігації (EUROCONTROL), Європейського агентства з безпеки авіації (EASA), Міжнародного союзу електрозв’язку (ІТU), Інституту інженерів з електротехніки та радіоелектроніки (ІЕЕЕ) і спрямована на реалізацію міжнародної концепції глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження і організації повітряного руху (CNS/ATM).

 

Факультет аеронавігаціїелектронікитателекомунікацій має у своєму складі вісім кафедр:

Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт».

Спеціалізація: «Системи аеронавігаційного обслуговування»

Спеціалізація: «Безпілотні авіаційні комплекси (Н)»

Спеціалізація: «Обслуговування повітряного руху»

Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Спеціалізація: «Телекомунікаційні системи та мережі»

Спеціалізація: «Програмно-апаратні технології захисту інформації в телекомунікаціях»

Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Спеціалізація: «Апаратура радіозв′язку, радіомовлення і телебачення»

Спеціалізація: «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»

 • Кафедра авіоніки, завідувач – доктор технічних наук, професор Павлова Світлана Вадимівна

Спеціальність: 173 «Авіоніка»

Спеціалізація: «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання»

Спеціалізація: «Комп’ютерний дизайн в авіоніці»

Спеціальність: 171 «Електроніка»

Спеціалізація: «Електронні системи»

Спеціалізація: «Електронні технології інтернету речей (Н)»

Спеціальність: 153 «Мікро- та наносистемна техніка»

Спеціалізація: «Фізична та біомедична електроніка»

Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
 
Спеціальність: 126 “Інформаційні системи та технології”
Спеціалізація: «Інформаційні технології в аерокосмічних системах управління» (посилання: http://sula.nau.edu.ua/ukr/entry/entry.html#part02)
 
Спеціальність: 171 «Електроніка»
 • Кафедра авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, завідувач – В. Синєглазов

а також Навчальний центр авіаційних тренажерів (НЦ АТ) та Навчальний центр засобів аеронавігаційного обслуговування

Декан Факультету – доктор технічних наук, професор Мачалін Ігор Олексійович


Тел.:
 408-58-43, 408-48-00, 406-71-25, 406-75-36, 406-73-25

E-mail: ian@nau.edu.ua

Офіційний сайт ФМВ

Факультет міжнародних відносин (ФМВ) створено на базі реформованого Навчально-наукового інституту міжнародних відносин (НН ІМВ) 01 лютого 2019 року. Факультет міжнародних відносин Національного авіаційного університету здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальностями: міжнародне право, міжнародні економічні відносини, міжнародний бізнес, міжнародна інформація, міжнародні відносини, туризм, журналістика, реклама і зв’язки з громадськістю. Разом із фаховими дисциплінами, студенти вивчають дві іноземні мови. На сьогоднішній день на факультеті навчається близько 1,5 тисячі студентів.

Деканом факультету є Волошин Юрій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми рівнями (ОР) «Бакалавр», «Магістр» за спеціальностями та освітніми програмами:

Спеціальності та освітні програми ОР БАКАЛАВР:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії:

 • Міжнародна інформація
 • Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини:

 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародний бізнес

293 Міжнародне право:

 • Міжнародне право

242 Туризм

 • Туризмознавство

061 Журналістика

 • Журналістика
 • Реклама і зв’язки з громадськістю

Спеціальності та освітні програми ОР Магістр:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії:

 • Міжнародна інформація
 • Зовнішня політика і дипломатія

292 Міжнародні економічні відносини:

 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародний бізнес
 • Міжнародно-правове регулювання економічних відносин

293 Міжнародне право:

 • Міжнародне право

242 Туризм

 • Туризмознавство

061 Журналістика

 • Журналістика

 

У складі факультету діє 6 кафедр:

Кафедра міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

Завідувач –Ржевська Ніна Федорівна, доктор політичних наук, професор.

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

Завідувач – Сіденко Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор.

Кафедра міжнародного права

Завідувач – Драчов Олексій Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент.

Кафедра іноземних мов

Завідувач – Бонацька Ірина Вячеславівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Кафедра журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю

Завідувач – Циховська Елліна Дмитрівна, доктор філологічних наук, професор.

Кафедра країнознавства і туризму

Завідувач – Балабанов Геннадій Васильович, доктор географічних наук, професор.

Навчальний процес забезпечує висококваліфікований та потужний склад науково-педагогічних працівників факультету, фахівці, практики.

Матеріально-технічна та навчально-методична база:

 • Бібліотека з читальним залом;
 • Науково-навчальна лабораторія «Інформаційний ЦЕНТР ЄВРОСОЮЗУ»;
 • Науково-навчальна лабораторія телерадіожурналістики;
 • Науково-навчальна лабораторія соціальних опитувань та аналізу якості знань.

 

Програма підготовки офіцерів запасу

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі Військової кафедри Національного авіаційного університету.

 

Гуртожитки

Іногородні студенти інституту проживають у гуртожитку № 4 та гуртожитку № 7.

 

Адміністрація факультету

Декан факультету міжнародних відносин:

Волошин Юрій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Заступник декана з навчально-методичної роботи:

Невара Лілія Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент

Заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва:

Висоцька Марина Петрівна, кандидат економічних наук, доцент

Заступник декана з виховної роботи:

Лесь Ірина Олександрівна, кандидат юридичних наук

 

Контактна інформація:

Адреса: 03058, Україна, м. Київ, Відрадний пр-т 4 (7 корпус)

Тел. +38 (044) 4067285

@-mail ФМВ НАУ imv@nau.edu.ua

Факультет по роботі з іноземними студентами:

тел. +38 (044) 406-72-49

тел. +38 (044) 408-28-23

Офіційний сайт ЮФ

Юридичний факультет створений у 2010 році, однак його історія розпочинається ще з 2000 року (факультет лінгвістики і права).
 
Факультет має у своєму складі 5 кафедр:
 
 • теорії та історії держави і права, завідувач –  доктор юридичних наук, професор, Бородін Іван Лук’янович;
 •  конституційного і адміністративного права, завідувач – кандидат юридичних наук, доцент, Пивовар Юрій Ігорович;
 • кримінального права і процесу, завідувач – доктор юридичних наук, професор, Лихова Софія Яківна; 
 • цивільного права і процесу, завідувач –  доктор юридичних наук, доцент, Вишновецька Світлана Василівна; 
 • господарського, повітряного та космічного права, завідувач –  доктор юридичних наук, Юлдашев Сергій Олексійович;
 
Декан факультету – доктор юридичних наук, професор Сопілко Ірина Миколаївна

Потужна фундаментальна та грунтовна практична пiдготовка, поглиблене вивчення iноземних мов, стажування в юридичних вiддiлах пiдприємств, органiзацiй та установ забезпечує можливiсть випускникам iнституту працювати в будь-якiй сферi економiчної дiяльностi.

Факультет особливу увагу приділяє розвитку наукових зв’язків із провідними вищими навчальними закладами світу: Авіакосмічний університет (Корея), Юридичний факультет Загребського університету (Хорватія), Лейденський університет (Нідерланди), Факультете права і управління Ягелонського університету, м. Краків (Польща), Університет Аль-Баас, м. Хомс (Сирія), Асоціація американських шкіл права (США), Факультет права Паризького університету (Франція), Юридичний факультет Білоруського державного університету (Білорусія), Дрезденський технічний університет (Німеччина).

м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1

03058

Тел. (044) 406-70-35

Електронна адресаpravo@nau.edu.ua

Офіційний сайт ННІНО

Навчально-науковий інститут неперервної освіти в Національному авіаційному університеті є базовим для впровадження концепціїї неперервної освіти, що спрямована на реалізацію права кожної особи на навчання протягом життя з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки.

Причинами актуалізації неперервної освіти в Україні нині є: інноваційна модель розвитку суспільства, розширення інформаційно-комунікаційного середовища, зростання ролі людського і соціального капіталу,  демографічна ситуація, старіння населення.

Реалізація концепції неперервної освіти забезпечить:  вітчизняну економіку кваліфікаваними кадрами, конкурентноздатність на ринку праці, відповідність ринків праці і освіти, задоволення найвищої потреби  особистості-самореалізації, зниження рівня безробіття і соціальної напруги у суспільстві, а віддтак – національну безпеку України.

У своїй діяльності Навчально-науковий інститут неперервної освіти ставить за мету оперативно реагувати на виклики суспільства, запроваджуючи нові підходи до організації змісту, форм і методів неперервного навчання й охопити усі складники освіти дорослих: формальну, неформальну та  інформальну освіту.

Основна  діяльність Інституту спрямовується на:

 • забезпечення неперервності навчання фахівців різних галузей економіки, насамперед, авіаційної і транспортної сфер,  працівників органів державної влади, керівників підприємств, установ і організацій як державної, так і приватної власності
 • інноваційне оновлення в наданні освітніх послуг
 • модернізацію змісту післядипломної освіти за сучасними іноваційними програмами
 • впровадження нових форм організації навчальної діяльності слухачів та ефективних освітніх технологій. 

Завданнями Інституту є:

 • підготовка фахівців ОС бакалавр, ОС магістр, надання можливості отримання  другої (іншої) вищої освіти, підвищення кваліфікації, курсова підготовка, спеціалізація, стажування  фахівців різних галузей економіки, працівників органів державної влади, керівників підприємств, установ і організацій через очну, заочну форми навчання і заочну з елементами дистанційного навчання
 • участь у наданні методичної, інформаційної, консультативної допомоги регіональним центрам  підвищення кваліфікації працівників транспортної сфери, навчальним закладам, установам і організаціям, що здійснюють навчання в системі післядипломної освіти
 • проведення наукових досліджень, результати яких мають використовуватися для забезпечення неперервності та індивідуалізації навчання, його актуальності і практичної спрямованості, впровадження інноваційних технологій реалізації програм освіти дорослих.

СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ

 • Кафедра технологій управлінняздійснює підготовку фахівців ОС магістр за освітньо-професійними програмами: «Адміністративний менеджмент», «Управління проектами»

       Контакти: тел.: (044) 406–73–72       e-mail: itu@nau.edu.ua

 • Кафедра публічного управління та адміністрування готує фахівців ОС бакалавр за спеціальністю  «Публічне управління та адміністрування»  та ОС магістр за освітньо-професійними програмами: «Менеджмент в органах публічного управління»,«Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні»,«Суспільне самоврядування, регіональний розвиток та самоврядування»

       Контакти: тел.: (044) 406–79–92      e-mail: nnino.pya@gmail.com

 • Кафедра управління професійною освітою ставить за мету підготовку фахівців ОС магістр за освітньо-професійними програмами : «Управління інноваційною діяльністю», «Конфліктологія і практична медіація»

       Контакти: тел.: (044) 406–74–96, 406–74–00     e-mail: nauprofosvita@ukr.net

 • Навчально-консультативний центр підвищення кваліфікації організовує і проводить курсову підготовку  та підвищення кваліфікації фахівців авіаційної галузі, нафтогазового комплексу, інформаційної безпеки, галузі міського господарства, екології та енергоефективності, землевпорядкування, психології; підвищення кваліфікації викладачів ЗВО, додаткову освіту для студентів; проводить навчання за соціальними програмами та забезпечує якісне вивчення європейських мов.

       Контакти: тел.: (044)406–70–34     e-mail: kpk@nau.edu.ua

 • Навчальний центр «Організація з підготовки до технічного обслуговування» здійснює підготовку авіаційного персоналу до ТО в межах дозволів, наданих Державною авіаційною службою України у відповідності до стандартів Європейського Союзу

       Контакти: тел.: (044) 406–74–07        e-mail: mto@nau.edu.uа

 • Основна мета діяльності Навчально-консультативного центру комплексної безпеки та захисту критичної інфраструктури – надавати сучасні теоретичні знання і практичні навички з питань захисту  критичної інфраструктури організації та управління комплексною безпекою через створення навчальних програм, проведення курсів підготовки та підвищення кваліфікації.

       Контакти: тел.: (044) 406–75–38   e-mail: 4067538@gmail.com

 • Діяльність центру експертизи та сертифікації освітніх та наукових програм  спрямована на здійснення   незалежної експертної оцінки освітніх та наукових програм  в системі підвищення кваліфікації НАУ з метою їх впровадження в навчальний процес та подальшої сертифікації; розробку спільних з європейськими університетами міжнародних освітніх програм і їх акредитація, а також співпраця  з підприємствами, організаціями та установами шляхом виконання замовлень на створення інноваційних освітніх та наукових програм підвищення кваліфікації на основі господарських договорів та договорів про співробітництво.

      Контакти: тел.: (044) 406–71–57    e-mail: maliniam@ukr.net

 • Відділи:
  • Навчально-методичний
  • Економічний
  • Маркетингу та інформаційних технологій

Директор Інституту – Дейнега Ірина Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, Відмінник освіти України

Адреса та контакти:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова 1,

корпус 8

тел.: (044) 406–73–49, (044) 406–71–09

(044) 406–70–62, (044) 497–73–85

Сайт: http://ino.nau.edu.ua/

Е-mail: ino@nau.edu.ua

Офіційний сайт ННІІОТ

Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій (ННІІОТ) є структурним підрозділом Національного авіаційного університету (НАУ). Інститут забезпечує та реалізує: здійснення профільного і спеціалізованого навчання, фундаментальної підготовки учнівської молоді, студентів до вступу до закладів вищої освіти громадян України та для подальшого якісного навчання в ньому; підготовку абітурієнтів до загальнонаціонального ЗНО відповідно до технологій УЦОЯО на підготовчому відділені громадян України; організацію навчання поглибленого вивчення ряду навчальних дисциплін та спецкурсів для учнівської молоді та студентів; професійну орієнтацію та допрофесійну підготовку учнівської молоді шляхом реалізації освітніх та профорієнтаційних проектів; пошук, розвиток, залучення на навчання обдарованої учнівської молоді; виконання освітніх, наукових та інших завдань в системі доуніверситетська підготовка та вищої освіти, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певних освітніх ступенях підготовки фахівців; підготовку фахівців освітніх ступенів бакалавра та магістра відповідно до ліцензованого обсягу та акредитованих спеціальностей (спеціалізацій) НАУ заочної форми навчання (з використанням дистанційних технологій); паралельне навчання для студентів, які успішно закінчили перший рік навчання закладу вищої освіти; стажування фахівців за індивідуальними програмами; задоволення потреб суспільства зокрема у висококваліфікованих кадрах із урахуванням індивідуальних потреб громадян у особистому та професійному зростанні.

В НАУ на базі ННІІОТ якісно реалізується навчальний, навчально-методичний та організаційний процеси заочної форми навчання з урахуванням можливостей та потреб кожного студента, що ефективно сприяє формуванню професійних компетенцій. Заочну освіту в НАУ здобувають як громадяни України, так й з інших країн світу.

В НАУ ефективно впроваджено заочну форму з використанням технологій дистанційного навчання, що реалізується завдяки сучасних новітніх інформаційних ресурсів, методів, форм, підходів до процесу навчання.

Заочне (дистанційне) навчання в НАУ ‑ це якісна, перспективна вища освіта за сучасними спеціальностями (освітньо-професійними програмами), а також зручна й ефективна форма навчання без відриву від виробництва. Навчальний процес забезпечується профільними кафедрами. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу НАУ.

За напрямом заочне та дистанційне навчання здійснюється професійна підготовка фахівців за спеціальностями (спеціалізаціями) згідно державних стандартів без відриву від основної роботи та місця проживання. Даний напрям має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення. Навчальні заняття тісно пов’язані з реальними умовами роботи майбутніх фахівців.

Підготовче відділення громадян України здійснює освітню діяльність, пов’язану з підготовкою до вступу до закладів вищої освіти України та загальнодержавного ЗНО для учнів та студентів на підготовчих курсах з дисциплін: українська мова та література, математика, історія України, англійська мова, географія, фізика, хімія, біологія, основи журналістики, рисунок та композиція, основи програмування, право.

Кафедра базових і спеціальних дисциплін забезпечує викладання навчальних дисциплін на підготовчому відділені ННІІОТ; здійснює навчальний процес відповідно до чинних нормативних документів, робочих навчальних програм, затверджених та адаптованих відповідно до вимог державних стандартів базової, повної загальної середньої та вищої освіти відповідно до технологій УЦОЯО.

Кафедра інноваційних технологій професійної освіти провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певними спеціальностями (спеціалізаціями). Освітній процес здійснюється за допомогою сучасних комп’ютерних й мультимедійних технологій, за допомогою яких студенти отримують ґрунтовні знання з навчальних дисциплін. Забезпечує процес ‑ загальновідома технологія дистанційного навчання – Moodle (модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище), що є програмним комплексом для організації дистанційного навчання через мережу Інтернет і призначена для об’єднання учасників освітнього процесу (студентів і викладачів) в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища.

Перелік спеціальностей (спеціалізацій):

 • Економіка (міжнародна економіка; економіка підприємства)
 • Облік і оподаткування (облік і аудит)
 • Фінанси, банківська справа та страхування (фінанси і кредит)
 • Менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)
 • Маркетинг
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (підприємницька діяльність в авіації)
 • Кібербезпека (адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації, системи технічного захисту інформації)
 • Телекомунікації та радіотехніка (радіоелектронні пристрої, системи та комплекси)
 • Авіаційний транспорт (технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіаційних двигунів)
 • Психологія

Офіційний сайт КВП

м. Київ, вул. Медова, 1.

Поштовий індекс 03048

(044) 451 48 74;

(067) 299 76 38;

(044) 249 09 67

факс

e-mail: kvp.nau@gmail.com