До уваги випускників освітнього ступеня «БАКАЛАВР»

На інформаційних сторінках «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» розміщено результати вступних випробувань за шкалою 100–200.

Запрошуємо Вас на навчання за освітнім ступенем «МАГІСТР». Обираючи майбутню професію та місце навчання Ви закладаєте фундамент свого подальшого розвитку. Чекаємо Вас з заявами для вступу на обрану спеціальність.

Перелік документів при вступі:

 

– документ, що посвідчує особу;

– ідентифікаційний код;

– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

– документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– 4 фотокартки 3×4;

– екзаменаційний листок ЄФВВ/ЄВІ (для визначених спеціальностей);

– документи, які підтверджують право на участь у конкурсі за вступними іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) за спеціальностями галузей знань за якими передбачено складання ЄВІ (крім спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право») (за наявності).

Навчання здійснюється за денною та заочною формами навчання.

Адреса: 03680, м. Київ, проспект Космонавта Комарова 1, корпус 8

Тел.: 044-406-70-38, 044-497-41-05, e-mail: pk@nau.edu.ua, сайт: pk.nau.edu.ua

Обери свій шлях до успіху з НАУ!